Fotocredit:

Bilfritt sentrum – alt du trenger å vite

Har du bekymringer eller spørsmål om bilfritt sentrum? Eller har du havnet i nettdebatt og leter etter svar på spørsmål? Her har du et par vanlige spørsmål og svar!

22. mai 2018

 

Hva er «sentrum»?

Sentrum innenfor Ring 1 er definert som det «bilfrie området». Det inkluderer ikke cruiseskipkaia, eller Oslo S. Du kan se et interaktivt kart her.

Hva betyr bilfritt?

I Miljøpartiet De Grønnes program er bilfritt sentrum definert som «fritt for personbiler». Byrådet har blitt enige om å gjøre sentrum «tilnærmet bilfritt», med nødvendige unntak for utrykningskjøretøy, bevegelseshemmede, varelevering og håndverkere.

Blir det umulig å parkere i byen?

Det er mange parkeringshus i sentrum, som har nok ledig kapasitet til å kompensere for fjerningen av parkeringsplasser på gateplan. De fleste deler av sentrum har et parkeringshus innenfor få minutters gange. Se en oversikt her (side 81).

Når er vi kvitt alle bilene da?

Som sagt er det ikke alle bilene som skal bort, men de neste årene vil antallet biler i sentrum synke kraftig, og parkeringsplasser skal erstattes med mer byliv. Ting tar tid, og bilfritt sentrum rulles ut gradvis, og evalueres underveis. I sommer skal flere områder bli bilfrie, blant annet Fritjof Nansens plass ved rådhuset, Christiania Torg. Byrådet har satt i gang en områderegulering for sentrum som er lagt ut høring. I mellomtiden har byrådet også vedtatt et nytt kjøremønster som vil redusere biltrafikken gjennom sentrum enda mer enn i dag.

Men hva med de som må ha bil? Skal man ikke få levere varer lenger?

Bilfrie områder vil stadig ha full tilgang til varelevering til avgrensede tidspunkt, og mulighet for parkering for håndverkere og HC-plasser. Byrådet har varslet og bedre tilgjengelighet for håndverkere. Dermed blir det bedre, ikke dårligere fremkommelighet for de som er avhengige av bil. Du kan finne kart over HC-plasser her. Oversikt over varelevering og håndverkerparkering finner du her.

Blir det vanskeligere for folk med nedsatt funksjonsevne?

Nei, tvert imot er sentrum i ferd med å bli enda bedre tilrettelagt for folk med nedsatt funksjonsevne. Antallet HC-plasser innenfor Ring 1 har så langt blitt økt fra 81 til 94. Planen for 2018 er at det skal bli minst 115 HC-plasser. Det endelige antallet HC-plasser i sentrum blir ikke fastsatt før etter en mer detaljert planlegging og høringsprosess er ferdig. Kommunen har jevnlig møter og har god kontakt med interesseorganisasjonene for innbyggere med nedsatt funksjonsevne. I tillegg ruster Oslo opp både kollektivtransporten og gatene for å gjøre byen bedre tilrettelagt. De nye trikkene som kommer i drift i løpet av de neste årene vil bli mer HC-vennlige. Og i forbindelse med opprusting av gater i sentrum blir gatene bedre tilrettelagt for de som bruker rullestol eller for eksempel er synshemmede. Oslo har også vedtatt en ny handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vil ikke dette drepe handelen i byen?

De færreste som reiser til sentrum reiser med bil, og noen av mest attraktive handlegatene i Oslo i dag, er gater som er bilfrie eller har lite biler. Torggata, Karl Johan eller Aker brygge er noen eksempler. En metastudie gjennomført av Transportøkonomisk institutt av 22 forskjellige undersøkelser, viser at økt satsing på fotgjengere styrker handelen. Flere studier viser også at syklister handler minst like mye som bilister, og kan bidra til å styrke omsettingen.

Bilfritt sentrum i tall

  • To til tre ganger så mye gågate
  • Fem ganger så mye torg
  • 2-5 gjennomgående sykkelanlegg gjennom sentrum
  • 114 hc-parkeringsplasser
  • 1300 kvadratmeter mer kulturmiljø merket for bevaring