Fotocredit:

Bilfritt byliv er på rett vei!

Kan det stemme at antallet fotgjengere steg med 10 prosent i Oslo sentrum i fjor? Det viser de beste tallene byrådet har. Men arbeidet med bilfritt byliv vil ta mye mer enn tre år. Vi har mye å glede oss til!

19. februar 2019

Flere har stilt kritiske spørsmål til de positive tallene for antall fotgjengere i Oslo sentrum sommeren 2018, noe som også ble tema for NRK debatten 19. februar 2019. En av innvendingene er at fotball-VM foregikk samme sommer. Kan dette forklare de gode tallene? 

Beregningene for antall fotgjengere i sentrum er gjort av konsulentbyrået Sweco, som benytter en metode som er brukt i lang tid for å telle antall fotgjengere i byen. De har gjort den samme undersøkelsen i 2017 og 2018, og kommer til å gjøre en tilsvarende undersøkelse nå i juni i 2019. Sweco har selv bestemt hvilke metoder de ønsket å bruke.

Sweco målte på 22 ulike punkter over en 13 timers periode – altså over et stort område og over lang tid. Det ble selvsagt ikke gjort målinger ved Kontraskjæret. Byrådet har bestilt årlige undersøkelser og ønsker å være så åpne som mulig om de funnene vi gjør. Det vil naturligvis variere både med vær og andre forhold. 

Sweco har gjort vurderinger knyttet til både værforhold, arrangementer i sentrum og andre relevante faktorer som kan påvirke utfallet. De unngikk å gjøre målinger på flere dager da det var veldig mange folk i sentrum på grunn av ulike arrangementer, for eksempel under VG-lista på Rådhusplassen, som trakk over 100.000 folk til sentrum.

Sweco gjorde også vurderinger knyttet til fotball-VM. VM foregikk i en hel måned i sommer, med kamper hver eneste kveld og effekten av VM ble vurdert som usikker. Fotballmesterskap kan også føre til at flere folk sitter hjemme og lar være å dra til byen. Det skal også sies at fotballmesterskap og andre store tilstelninger er relativt vanlig i byen, og at at bilfritt byliv vil gjøre det enda enklere å trekke store folkemengder til sentrum. Det er alltid usikkerhet knyttet til denne typen undersøkelser.

Uansett hva målingene viste i fjor eller hva de vil vise i år, så trenger vi tålmodighet for å se effektene av bilfritt byliv. Tre år er nemlig kort tid når det gjelder byutvikling. Områdereguleringen for sentrum skal vedtas i år, og der vil vi fastslå nærmere hvordan sentrum skal bli mer tilgjengelig for fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Nå rustes stadig flere gater opp, og effektene av det vil først være synlig mange år fram i tid.

Miljøpartiet De Grønne setter åpenhet og ærlighet høyt. Derfor har vi innført mer åpenhet og gjennomsiktighet i miljødebatten i Oslo, ved å innføre et klimabudsjett og ha et helt nytt nivå av medvirkning i byutviklingspolitikken. Åpenhet og ærlighet er også viktig når vi feirer de gode resultatene fra vår politikk. Det er bra at media retter et kritisk søkelys mot miljøpolitikken i byen, men her har vi vårt på det tørre. Vi har brukt de beste tallene vi har fra fagfolkene våre, med den usikkerheten som er knyttet til alle tall og all statistikk. Det er flott å se at disse tallene viser stor framgang for bylivet!