Bilfritt byliv – en mer levende by

Nå begynner arbeidet med å skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum.

21. mars 2017

–  Bilfritt byliv skal innføres gradvis i sentrum fra i sommer og fram til 2019. De første pilotene i bilfritt byliv kommer til sommeren. Vi ønsker å skape økt byliv i sentrum sammen med alle som vil bidra, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Disse områdene er utpekt som piloter:

  • Deler av Øvre og Nedre Slottsgate
  • Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
  • Området utenfor UngInfo i Møllergata
  • Kongens gate – sør (høsten 2017)
  • Kongens gate – nord (høsten 2017)
  • Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate (høsten 2017)

– Vi har valgt ut seks piloter vi mener har stort potensiale for å øke bylivet. Pilotene skal bidra til byliv utover Karl Johans gate, og flere av dem vil være med å trekke bylivet ned mot fjorden. Dersom noen har gode idéer som er gjennomførbare utover disse områdene, så ønsker vi svært gjerne å legge til rette for dem og, sier Marcussen.

Kommunen skal ikke lage aktivitetene, men skal berede grunnen for dem. Det er satt av til sammen fem millioner til kultur, idrett og gode idéer i sentrum i år, så hvis man har en idé til aktivitet i sentrum kan man søke om støtte

Beskrivelse av pilotprosjekter sommer og høst 2017:

Øvre og Nedre Slottsgate
Dette blir det første piloten. I både Øvre og Nedre Slottsgate (mellom Rådhusgata og Tollbugata) vil det bli muligheter for bruk av gategrunn til utleie og aktiviteter. Vi vurderer å etablere et nytt bysykkelstativ her, i tillegg til varierte gatemøbler som kan brukes til lek, opphold og arrangementer. Her ligger det et stort potensial til å få til et godt samspill med aktørene i området og for å legge til rette for kultur og aktivitet.

Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
Fridtjof Nansens plass og Roald Amundsens gate legges til rette for flere offentlige sitteplasser og arealer for utleie (til uteservering m.m.). I Kjeld Stubs gate planlegges blant annet et utekontor og effektbelysning i passasjen inn til borggården.

UngInfo i Møllergata
UngInfo har i en årrekke fungert som et åpent, gratis senter for unge mellom 13 – 26 år. Senteret informerer ungdom om hva som skjer i byen, de bistår med jobbsøknader og boligjakt og de er et møtepunkt for unge, internasjonale turister. UngInfo er et godt eksempel på hva vi sammen kan få til når kommunen fungerer som en tilrettelegger, mens aktøren selv fyller arealet med innhold og aktivitet. Områdene som blir frigjort når parkeringsplasser fjernes vil i dette tilfellet kunne benyttes til økt samvær blant unge også utenfor senteres lokaler. Kommunen planlegger å plassere en eBenk i området; en norskutviklet benk med WiFi og strømtilkobling, slik at man kan surfe og lade mobil og nettbrett, kommunen planlegger midlertidig fortausutvidelse med nytt bysykkelstativ, benker og plantekasser. Utover dette skal UngInfo fylle gaterommet med den aktiviteten de ønsker.

Kongens gate – sør
I Kongens gate (fra Myntgata og sørover) planlegges aktiviteter fra og med høsten 2017. Blant annet er det planlagt et urbant dyrkingsområde på nedsiden av festningen, et mobilt sykkel-leke-anlegg, effektbelysning under gangbro, nytt sykkelfelt, samt at området kan fylles med ulike aktiviteter og arrangementer.

Kongens gate – nord
I Kongens gate nord (fra Myntgata til Prinsensgate) tilrettelegges det for sykkel, med nytt sykkelfelt fra høsten 2017.

Tordenskiolds gate og  Rosenkrantz gate
I Tordenskiold og Rosenkrantz gate planlegges aktiviteter fra høsten 2017. I Rosenkrantz gate planlegges det et nytt sykkelfelt. I Tordenskiolds gate vil det legges til rette arealer for utleie til ulike formål, i tillegg til offentlige sitteplasser og beplantning. Området vil også brukes for å teste ut ulike former for fortausutvidelser, benker og bymøbler for å se hva som fungerer best.

Økt byliv og parkeringsplasser
Alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene fjernes i år og skal erstattes med bylivsaktiviteter, i tillegg til nyttefunksjoner som varelevering og HC-parkering. Spor etter parkeringsplasser vil bli fjernet, men fjerning av fortauskanter etc. vil bli en del av en større gateopprustning som ikke tas denne sommeren. I år vil man finne noen mer midlertidige løsninger, mens de større opprustningstiltakene vil tas senere.

Det er kun gateparkering som gradvis fjernes frem mot 2019. Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 vil fortsatt være åpne for parkering (ca. 9000 plasser).

Vær med å skape byliv!
– Det er kommunens jobb å tilrettelegge for økt byliv, men man er helt avhengig av bidrag fra kulturliv, næringsliv og andre initiativtakere for å skape bylivet, sier Marcussen.

Kommunen har ulike støtteordninger til bylivstiltak og ordningene utlyses i disse dager.

Kulturmidler (2,5 mill)
Tilskuddspotten i 2017 er økt med 2,5 millioner for å tilrettelegge for nye og eksisterende kunst- og kulturprosjekter i sentrum skal utvikles for å gjøre sentrums byrom mer attraktive for folk. Disse midlene er det allerede mulig å søke på via Kulturetaten.

Idrett/aktivitetsmidler (1,5 mill)
Det kan søkes til om tilskudd til idrettsarrangementer og aktivitetstiltak i sentrum.

Idéer til økt byliv (1 mill)
En kampanje hvor alle kan sende inn forslag til bylivstiltak de ønsker å gjennomføre. Enkelte tiltak vil bli tildelt midler etter bestemte kriterier og det kan gis støtte til inntil kr 100 000 pr tiltak.

Mer informasjon om kriterier og søknadsprosesser er tilgjengelig på nettsidene til Bilfritt byliv.
Følg med på www.bilfrittbyliv.no

I tillegg til støtteordningene lanseres «Bylivsguide» i løpet av mars/april som skal veilede aktører til hvordan man går fram for å søke om og igangsette aktiviteter på gateplan.