Fotocredit:

Bevar Marka — stopp aktivitetssonene!

Vi går imot utbyggingen av aktivitetssoner i Marka! Dessverre støttet et flertall i Byutviklingskomiteen forslaget fra byrådet. MDG vil kjempe mot det vi mener kan uthule Markalovens intensjoner, skriver Harald Nissen, 2. kandidat og bystyremedlem i Oslo.

21. august 2015

På tirsdag vedtok byutviklingskomiteen i Oslo å tillate “aktivitetssoner” i Marka. Byrådet mener at dette vil legge til rette for at flere kommer ut i skogen, kanskje særlig de som i dag holder seg inne.

MDG stemte mot. Ikke fordi vi ikke vil ha flere ut i Marka, men fordi forslaget om aktivitetssoner er så vagt og innholdsløst at det i praksis kan fylles med hva som helst. Da kan det fort bli et snikangrep på markagrensa. Dette vedtaket er rett og slett en trojansk hest.

Hva er det egentlig som skal bygges i disse aktivitetssoner? Volleyballbaner? Tilrettelegging for bevegelseshemmede? Små akebakker? Skateramper? Alle disse har blitt nevnt, men det er stor forskjell på å lage en universelt utformet sti og et klatreanlegg i nærsonene. Forslaget letter på regelverket for å bygge i Marka, men mangler klare avgrensninger for hva som kan og ikke kan bygges. Vi vet ikke helt hva vi får. Det er i grunn underlig at en så lite gjennomtenkt idé har blitt vedtatt.

Oslos særpreg er ikke klatrevegger og volleyballbaner, men at vi har fri tilgang til uberørt natur bare en t-banereise unna. Hvis denne naturen gradvis urbaniseres, da svekker vi i praksis Markaloven og den beskyttelsen den gir området. Det vedtatte forslaget kan lett bli et snikangrep på markagrensa.

Ved å åpne de mest bynære markaområdene for inngrep ødelegger bystyret også for det store flertallet av markabrukerne som bruker områdene til uorganisert aktivitet, gjerne i nærsonene. I dag kan barnehager og skoler, familier og enslige, enkelt få tilgang til skogen. Med disse sonene rett innafor Markagrensa legger kommunen til rette for en mur av anlegg i de områdene som i dag brukes mest til uorganisert friluftsliv. Hvem vil gå på søndagstur i skauen hvis man må vasse gjennom en kilometer med anlegg først?

Jeg mener vi må slå et slag for det uorganiserte friluftslivet, som er en fantastisk verdi for Oslo, men mangler den lobbyvirksomheten som idretten har. Vi ser en nye interessebølge for det tradisjonelle friluftslivet rundt om i verden. Derfor blir det ekstra merkelig at byråden fremmer et forslag som kan uthule noe av det Oslo faktisk er best tilrettelagt for internasjonalt.

Jeg hadde håpet at vedtaket kunne utsettes til den neste kommuneplanen skal behandles om noen år, slik at forslaget kan konkretiseres og innstrammes. Men: det er enda ikke ferdig vedtatt i bystyret. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for å bevare Marka slik den er i dag — uberørt og åpen.

Hva vil Miljøpartiet De Grønne gjøre med Oslomarka?

  • Gå imot opprettelsen av aktivitetssoner
  • Sikre markagrensa
  • Etablere nasjonalpark i Østmarka
  • Utrede å gjøre Lillomarka til naturreservat
  • Verne “eventyrskoger”
  • Restaurere store og sammenhengende villmarkspregede områder
  • Verne om ynglende ulv