Fotocredit: Johanna Engen

Ber bystyret om å stoppe menneskefiendtlig arkitektur

De Grønne vil ha slutt på menneskefiendtlig arkitektur i parker og byrom.  Nå foreslår bystyrerepresentant Harald Nissen at kommunen skal ta ansvar.

 

3. august 2015

 

Det har i sommer pågått en debatt om «fiendtlig arkitektur» i Oslo byrom. Denne debatten er ikke ny, men har blitt aktualisert gjennom en del uheldige eksempler internasjonalt de senere årene. Diskusjonen har i særlig grad gått på hvordan det offentlige uterommet har blitt organisert for å holde unna svakere grupper som ikke har kjøpekraft eller har brukt uterommet på uønsket vis som for eksempel soving på offentlige benker.

Gjennom flere aktuelle eksempler fra Oslos nye byrom (Bjørvika) og sentrale trafikknutepunkt (Oslo-S) har disse problemstillingene også blitt aktuelle å diskutere i Oslo.

Oslo kommune har mange virkemidler for å styre utviklingen av det offentlige byrommet, enten gjennom planer eller mer spesifikke regler. Kommunen har flere ganger revidert «kommunedelplan for torg og møteplasser» og fikk for noen år siden vedtatt «Levende Oslo». Dette er begge to eksempler på verktøy som brukes for å gi utviklingen av byrommene en ønsket retning. Universell utforming har stått høyt på agendaen de senere årene.

Byrådet bes komme tilbake med en sak hvor «Kommunedelplan for torg og møteplasser» og prosjektet «Levende Oslo» inngår. Kommunedelplanen er en plan som skal revideres med gjevne mellomrom, mens «Levende Oslo» er etablert med en tids ubestemt horisont. Det er viktig å se disse to planene i sammenheng i forbindelse med den problemstillingen som er reist i saken ovenfor. Både fordi planene dekker ulike deler av Oslo og fordi planene dekker og organiserer på ulikt vis forskjellige offentlige og private aktører.

Forslag til vedtak:

Oslo kommune ønsker å være en inkluderende by for alle grupper, også for de som kan falle utenfor på ulikt vis. De offentlige tilgjengelige byrommene er viktige treff- og oppholdsarealer som skal signalisere den mangfoldigheten Oslo som by ønsker å framstå med. Derfor vil Oslo kommune aktivt bruke de virkemidlene man har til å stoppe en utvikling hvor «fientlig arkitektur» blir mere brukt. Dette skal skje gjennom god dialog med andre offentlige organer og private aktører som har interesser i det offentlige rom i Oslo.