Fotocredit: Finn Ståle Felberg

Åpner Norges største ladesenter for elbiler

6. mars 2017

I dag åpnet det som er Norges, og sannsynligvis verdens mest, avanserte ladesenter for elbiler ved Mathallen på Vulkan. Med 102 ladepunkter samt to hurtigladere skal anlegget være et senter for el-taxier og el-varebiler på dagtid, og vil være gratis beboerparkering på kvelds- og nattestid. Samtidig opprettes det en egen bildelingspool for elbiler.

Dette moderne ladesenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Aspelin Ramm, og Fortum Charge & Drive. Prosjektet er en del av et langsiktig arbeid byrådet har satt igang for å få flere til å velge nullutslippskjøretøy.

– Samtidig som vi legger til rette for mer miljøvennlig biltrafikk bidrar innendørs parkering til å frigjøre gateareal slik at gatene kan benyttes til andre formål, som gangfelt, sykkelveier og uteliv. Det er liten tvil om at vi vil se flere slike fremover, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Byråden peker også på at det i mange tilfeller er rimeligere å oppgradere moderne  parkeringshus med ladestasjoner for elbiler, fremfor å bygge ladestasjoner i gatene. Kombinasjonen av profesjonelle brukere på dagtid og gratis lading for beboere på kvelds- og nattestid gir en mest mulig effektiv og optimal utnyttelse av kostbar ladeinfrastruktur.

– Kort oppsummert ønsker vi nå å bidra til mer og smartere muligheter for ladning slik at alle elbilistene i Oslo skal få en enklere hverdag. Vi mener at dette er mulig å få til, selv i verdens første massemarked for elbiler, sier Berg.

I januar besto nesten 50 prosent av nybilsalget av elbiler og ladbare hybrider. Det er positivt, men skaper naturlig nok noen utfordringer. Denne utfordringen ønsker byrådet å møte ved å trappe opp innsatsen.

– Veksten i salget av elbiler gjør at vi må tenke nytt og ekspansivt. Vi skal redusere luftforurensningen og klimagassutslippene kraftig de neste årene, og da må vi gjøre noe med trafikken. Satsing på gode lademuligheter for elbiler er en viktig del av dette, sier Berg.

– Nå skal vi gå foran og se på flere tiltak som kan bidra til bedre vilkår for elbilistene i Oslo. Vi ønsker å legge til rette for smartere ladning, slik at flere elbilister i Oslo skal få en enklere hverdag. Og ikke minst vil vi opprettholde gratis parkering for elbiler på kommunale plasser, sier byråd Berg.

Noe av det vi ser på nå

  • Flere vanlige ladere langs gatene og på kommunale parkeringsplasser. Særlig der behovet er størst.
  • Nye ladegarasjer kun for elbiler
  • Etablering av flere hurtigladestasjoner, og ikke minst flere semi-hurtigladestasjoner. i samarbeid med private aktører.
  • Bidra til å gjøre det enklere å lade hjemme i borettslag og sameier gjennom økt samarbeid med blant annet Elbilforeningen, Zero, OBOS og Hafslund. Det er viktig, ikke bare for private elbilister, men også taxisjåfører, varebil-eiere og håndverkere som ønsker å benytte elbiler.