Fotocredit:

Aldersvennlige «rosa busser» til flere eldre i Oslo

De rosa bussene gjør det enklere for eldre å være sjef i eget liv

26. september 2018

Nå følger byrådet opp suksessen fra Nordre Aker og setter av 11 millioner til utvidelse av pilotprosjektet Ruter Aldersvennlig («de rosa bussene») til to nye bydeler.

I fjor lansert byrådet et prøverprosjekt med aldersvennlige dør- til- dør transportløsning for eldre over 67 år. De rosa bussene er en dør- til- dør transportløsning for eldre over 67 år.

Måten det fungerer på er at de eldre kan bestille transport via en applikasjon eller telefon inntil en time før avreise.

– De rosa bussene gjør det enklere å være sjef i eget liv. Det er viktig for oss at eldre i Oslo kan leve gode og aktive liv. Vi jobber hver dag for å skape en varm og inkluderende by for alle, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Nå skal altså eldre i Sagene og Vestre Aker også få gleden av de rosa bussene som henter dem hjemme og kjører dem dit de ønsker.

– Når det utvides med ytterligere to bydeler gir dette oss rom for å samle flere erfaringer og utvikle et enda bedre konsept som kan utvides til hele Oslo. Slik skaper vi en mer eldrevennlig by, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune.

Siden prosjektet med de rosa bussene startet i september 2017 er det utført 12 100 reiser av 547 unike brukere. Når pilotprosjektet utvides sikres enda flere eldre tilgang på aldersvennlig transport.

I de to bydelene prosjektet nå utvides til bor det i overkant av 10 000 eldre over 67 år som fra neste år kan nytte godt av utvidelsen av prosjektet. Erfaringen fra prosjektet i Nordre Aker viser at de rosa bussene forebygger ensomhet ettersom det gjør det enklere å komme seg ut og ta del i et fellesskap.

– Ensomhet blant eldre er et alvorlig problem, og det er viktig at vi som politikere tar grep og fortsetter satsingen på prosjekter som fungerer sosiale møteplasser, sier Berg.

Minibussene er tilrettelagt for rullestol og rullator, og de eldre kan ta med seg en venn om man ønsker det. Sjåførene av de rosa bussene har fått opplæring i aldersvennlighet og kan bistå de eldre med hjelp og veiledning.

– Samtlige seniorsentre byrådet har besøkt i år har etterspurt dette. Det virker som at alle ønsker rosa busser, sier Berg.