Fotocredit: Bymiljøetaten/Sykkelprosjektet

85 prosent støtter sykkelsatsingen

Byrådets sykkelsatsing gir resultater: Antall sykkelreiser har økt kraftig, og en ny undersøkelse viser at dobbelt så mange opplever Oslo som en god og trygg by å sykle i.

30. april 2018

Historien om sykkelveinettet i Oslo er lang og trist historie. Den første planen om et sammenhengende sykkelveinett ble vedtatt på 70-tallet. Siden da har det ikke skortet på vedtak og prat – men det har skortet på politisk vilje til å gjennomføre planene.

– Politikerne har rett og slett ikke vært villig til å ta de tøffe valgene om å prioritere ned plass til bilen for å få plass til å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Den tiden er heldigvis forbi. Jeg er glad for at Oslo endelig får sykkelsatsingen byen fortjener, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

De siste to årene har byrådet snevret inn bilveier og fjernet parkeringsplasser for å få plass til sykkelveier. Det gir resultater. De ti siste årene før De Grønne tok over, ble det i snitt bygget 1,5 km sykkelvei i året. Nå har byrådet fått på plass 20 km på to år, og planlegger å bygge ytterligere 15 km i år.

Sykkelsatsingen gir resultater
En ny holdningsundersøkelsen viser at sykkelsatsingen har stor støtte i befolkningen, og at Oslo-folk opplever at det blir stadig bedre sykkelforhold i byen. Hele 85 prosent av de spurte mener at det er bra at sykkelveiutbygging prioriteres, mens andelen som oppfatter Oslo som en trygg og god sykkelby har doblet seg bare på noen få år.

Det er særlig siden 2016 at Oslo oppleves som en bedre sykkelby, noe som samsvarer med når byrådet satte opp utbyggingstakten og økte satsingen på vedlikehold av veien, både på sommertid og vinterstid.

Endringene i holdning til sykkel gjenspeiles i veksten i antall sykkelreiser. Mellom 2015 og 2017 var det en økning på 17 prosent i antall sykkelreiser over kommunens sykkeltellere.

– Dette er en oppløftende utvikling. Det er ikke tvil om at vi er på rett vei, men vi skal være forsiktig med å ta seieren på forskudd. Vi er på ingen måte i mål med sykkelsatsingen, sier Berg.

Byrådets mål er at en av fire reiser i Oslo skjer med sykkel innen 2025.

I undersøkelsen kommer det også frem hva som skal til for at folk skal velge å sykle mer. Tiltak som bidrar til økt trafikksikkerhet, mindre trafikk og bedre fremkommelighet har størst betydning for at folk vil sykle mer. Omtrent 8 av 10 sier mindre biltrafikk ville ført til at de syklet mer, og en tilsvarende stor andel sier de vil sykle mer om trafikksikkerheten blir bedre.

– Dette bekrefter at det er riktig av oss å jobbe for redusert biltrafikk og et trygt, sikkert og fremkommelig sykkelveinett i årene som kommer. Det må til om vi skal få flere til å sykle. Det er viktig at både fotgjengere, syklister og bilister opplever minst mulig frustrasjon og irritasjon på veien, sier Berg.

Lover fortsatt høyt tempo i sykkelsatsingen
– Om vi skal gjøre Oslo til en ekte sykkelby, må vi fortsette det høye tempoet i årene som kommer. Vi skal fortsette å prioritere sykkel så lenge Oslos innbyggere gir oss tillit til å fortsette satsingen, sier Berg.

Byråd Berg har ingen planer om å skru ned tempoet i sykkelsatsingen. Byrådet har nå laget en ny sykkelplan, som skal vedtas i Oslo bystyre i mai. Målet i den nye planen er ca. 100 km med ny sykkeltilrettelegging i perioden 2015-2025, og ytterligere 350 km i perioden 2025-2040.

– Når den nye planen er vedtatt, er det et viktig bidrag til at historien om sykkelveinettet ikke ender opp som en skrekkfilm med 18 års grense, men heller som et familievennlig drama med en lykkelig slutt. Ambisjonen vår er klar: I Oslo skal alle som har lyst kunne sykle, enten man er åtte eller åtti, sier Berg.

 

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

  • 76 % sier at de ville syklet mer om fremkommeligheten var bedre.
  • 74 % mener bedre vedlikehold av sykkelveinettet vil føre til at de sykler mer.
  • 31 % oppfatter Oslo som en god by å sykle (mot 16 % i 2014).
  • 19 % sier sykkelveinettet har en god standard (mot 7 % i 2014).
  • 49 % mener sykkelveinettet er godt vedlikeholdt om sommeren (mot 33 % i 2014).
  • 20 % mener det er trygt å sykle i Oslo (mot 9 % i 2014).
  • 50 % av de som har tilgang på elsykkel oppgir at de sykler mer enn før.
  • 43 % av de som disponerer bysykkel oppgir at de sykler mer enn før.