Fotocredit:

75 millioner til grønne gulrøtter

Klima- og miljøsatsingen trappes opp med 75 millioner ekstra i 2017. Pengene skal brukes til å gjøre det enklere og mer lønnsomt for både innbyggerne og næringsliv å ta klimavennlige valg.

23. mai 2017

– Den helsefarlige luftforurensningen skal kraftig reduseres over de neste årene, og byrådet har mål om å gjøre Oslo tilnærmet utslippsfri innen 2030. Dette er ambisiøse mål, og det er behov for stor innsats på mange områder om man skal klare det, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Pengene vil brukes til eksisterende og nye støtteordninger for innbyggere og næringsliv. Dette inkluderer tiltak som støtte til utfasing av oljefyr, innfasing av solenergi, rentbrennende vedovner, utslippsfri anleggsdrift og el-sykler.

– Jeg er veldig glad for at vi nå får til dette. For Miljøpartiet De Grønne er det et viktig prinsipp at det skal lønne seg å velge grønt og klimavennlig. Vi er helt avhengig av at kommunen spiller på lag med innbyggere og næringsliv om vi skal nå klimamålene. Derfor legger vi nå opp til at enda flere kan få støtte til å gjennomføre klimatiltak, sier Berg.

Disse støtteordningene gis vanligvis ut via klima- og energifondet. Dette fondet har blitt tilført kapital fra bykassa tre ganger i nyere tid: 50 mill. i 2007, 10 mill. kr i 2008 og 10 mill. kr i 2009. Nå settes det altså av et beløp som er høyere enn alle tidligere innskudd fra bykassa, til sammen.

– Disse støtteordningene har vært viktig for å få fram nye teknologier, og for å kunne føre en aktiv klimapolitikk. Å gi støtte til klimatiltak er ikke bare et viktig virkemiddel i klimapolitikken, det bidrar også til å aktivisere folk flest i klimapolitikken, sier Berg.

Støtteordningene i Oslo kommune har hatt svært god effekt. Støtten til elsykler og solceller har bidratt til å åpne opp for disse teknologiene i Oslo, og i Norge, mens støtte til utfasing av oljefyr og skifte til rentbrennede vedovn har fått opp utskiftingstakten betydelig. Dette er tiltak som har stor betydning for å redusere klimagassutslippene og luftforurensningen.

– Støtten til elbillading blir viktig i tiden som kommer. Denne er helt avgjørende for å lykkes med elbil, ikke minst når byens mange garasjeanlegg i borettslag må bygges om til å være ladeklare, sier Berg.

– Når vi nå setter av et rekordbeløp til klimatiltak, er det fordi vi ønsker å bidra til at enda flere innbyggere skal kunne bidra inn i det grønne skiftet. Nå håper vi at Oslos innbyggere fortsetter å benytte seg av de grønne støtteordningene. Det er ingenting som vil glede meg mer enn å måtte fylle på med mer penger, avslutter Berg.