Fotocredit:

60 mill. til «grønne gulrøtter»

Byrådet vil gjøre det lettere for innbyggerne og næringsliv å ta klimavennlige valg, og foreslår å sette av 60 millioner kr i 2017 til å støtte utfasing av oljefyr, energisparetiltak, rentbrennende vedovner, utslippsfri anleggsdrift og elsykler.

2. oktober 2016

– Det skal lønne seg å velge grønt og klimavennlig. Kommunen må spille på lag med innbyggere og næringsliv for å nå klimamålene, og i budsjettet legger vi opp til at flere nå kan få støtte til å gjennomføre klimatiltak, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Kommunens mål er å redusere klimautslippene med 50 % innen 2020, og det er behov for stor innsats på mange områder dersom utslippstrenden skal snu. Tilskudd til Klima- og energitiltak er et viktig virkemiddel for å stimulere til klimatiltak og energieffektivisering i privat sektor, til blant annet utfasing av oljefyr, nye rentbrennende vedovner, energieffektivisering i bygg, innfasing av solenergi og elsykler

Ny støtteordning for anleggsdrift
I 2017 vil det gjøres noen endringer i tiltak som støttes: Støtte til å fase ut oljefyr er høyt prioritert. Nå i høst kan også innbyggerne få besøk av Oljefrihjelpen, som gir huseiere gratis veiledning for klimavennlige alternativer ved utskifting av oljefyringsanlegg.

I år er det gjennomført et pilotprosjekt på støtte til kjøp av elsykler. Ordningen fikk mye oppmerksomhet og bidro til sterk vekst i elsykkelmarkedet. Byrådet vil komme tilbake hvordan støtteordning til elsykler skal videreutvikles i løpet av høsten.

Anleggsdrift står for en stor andel av utslippene i Oslo. Byrådet vil i 2017 innføre en ny ordning der private aktører kan søke støtte til pilotprosjekter innen anleggsdrift som er elektrisk eller går på hydrogen.

Store utslippskutt
Tilskudd til Klima- og energitiltak har siden støtteordningen ble opprettet, utbetalt tilskudd på nærmere 550,0 millioner Det har gitt en akkumulert energieffektiviseringsgevinst på nærmere 1,57 TWh siden fondets opprettelse (1982) og en akkumulert CO2-besparelse på nesten 80 000 tonn CO2 siden 2008.

– Byrådets mål er å fase ut klimautslipp fra Oslo i løpet av 14 år. Det er et stort felles prosjekt som vi bare kan nå i et tett samarbeid med innbyggere og næringsliv i byen, sier Berg.

Nøkkelinformasjon:
– Privatpersoner, bedrifter og borettslag kan søke om støtte blant annet til å fase ut oljefyr, bytte til rentbrennende vedovn, installere solcellepaneler, ladestasjon for elbil og energisparetiltak.
– Byrådet vil i løpet av høsten komme tilbake til innretning på støtteordning for elsykkel og fossilfri anleggsdrift.

Klikk her for mer informasjon og spesifikke støttebeløp
.