50 friske milliarder til kollektiv og sykkel!

Bevilgningene til kollektivtrafikk har økt med over 40 % i Oslopakke 3. Den har gått fra å være først og fremst en veipakke, til å først å fremst være en kollektivpakke.

5. juni 2016

Vi har sikret 50 friske milliarder til klima- og miljøvennlig samferdsel. Det er historiens største satsing på kollektiv og sykkel i Oslo og Akershus.

93 prosent av bompengene som skal brukes i Oslo vil gå til kollektivsatsing. Det gjør at vi kan bygge de mest lønnsomme og miljøvennlige kollektivprosjektene i hovedstaden.

Vi får nå en historisk satsing på sykkel. I den nye avtalen er det satt av 4,2 mrd i bompenger til å bygge ut sykkelveier. Dette kommer i tillegg til de midlene Oslo kommune bruker over egne budsjetter og statlig støtte.

Sentrumstunnelen er nå endelig finansiert I dag er kapasiteten under Oslo fylt til bristepunktet, men med denne pakka får Oslo endelig en ny sentrumstunell! Det betyr at vi kan bygge nye t-banestasjoner i Oslo, og få avganger hvert femte minutt på alle linjene. I tillegg har vi råd til nye vogner.

Fornebubanen er endelig fullfinansiert, med nye t-banevogner. En lang prosess er endelig ferdig, og innbyggerne på Fornebu kan snart komme seg raskt og miljøvennlig til Oslo.

Vi får også nytt signal- og sikringsanlegg. Deler av dagens signalanlegg er nå 50 år gammelt, noe som svekker banetilbudet i Oslo og Akershus. Den nye avtalen sikrer finansiering av nytt anlegg som vil gi en betydelig bedre kapasitet.

Baneløsning på Nedre Romerike med tverrforbindelse i Groruddalen, tidligere kalt Ahusbanen, er nå sikret finansiering med 12 milliarder. I forrige avtalen lå det inne 2,5 milliarder. Det er godt nytt for alle som bor i Groruddalen!

Det blir også mer penger til trikk og bane! Rammen til bane økes til 10 mrd. Det gjør at vi kan bygge ut et nytt trikkeprosjekt i Oslo, og rehabilitere dagens tilbud.