Fotocredit:

10 prosent flere fotgjengere i Oslo sentrum på ett år

Oslofolk flest er positiv til endringene i sentrum.

19. november 2018

Nå viser en ny undersøkelse at det er det er 10 prosent flere fotgjengere i sentrum. Tellinger viser også at det er nesten 50 prosent flere som oppholder seg i sentrum, for eksempel ved å sitte på en benk eller caféstol.

Det skjer etter at sentrum blitt stengt for gjennomkjøring, parkeringsplasser på gateplan har blitt fjernet, og det har blitt gjennomført en lang rekke tiltak for å gjøre sentrum mer tilrettelagt for byliv.

– Dette bekrefter at den grønne politikken fungerer. Det er flere fotgjengere i byen, og i stedet for at bylivet konsentreres på noen få steder, ser vi at folk har spredd seg mer og bruker flere områder av byen, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

Tallene bekrefter også at Oslofolk flest er positiv til tiltakene som gjennomføres.

– Jeg er glad for at Oslofolk flest er positiv til arbeidet med å bytte ut biltrafikk med byliv, og jeg tror de fleste forstår at dette handler om å skape en grønnere og mer menneskevennlig by, sier Marcussen.

– Endringene vi gjennomfører i sentrum gjør Oslo til en bedre og mer inkluderende by for alle. Når vi får på plass flere benker og oppholdsområder hvor man ikke trenger å betale for å sette seg ned, blir sentrum et sted også for de med dårligst råd og mer eldrevennlig. Med mindre farlig biltrafikk, flere lekeplasser og tryggere skolevei blir Oslo en mer barnevennlig by, og med økningen i antall HC-parkeringsplasser, mer fokus på universell utforming, og gater hvor bilen ikke dominerer blir enklere for handikappede å komme seg frem og bruke byen, sier Marcussen.

Tallene viser også at næringslivet er noe mer negativ til endringene. Marcussen er ikke overrasket over dette.

– Erfaringene fra andre byer som har gjort dette er at det er bra for næringslivet på sikt, selv om det kan være bekymring underveis. Men vi tar selvsagt bekymringen på alvor. Vi har for eksempel allerede gjort justeringer for vareleveringen. Det lages også nye næringsparkeringsplasser spredt utover sentrum, slik at det skal bli enklere for næringslivet å bruke sentrum, sier Marcussen.

Her er noen nøkkeltall:

  • Det er ca. 10 prosent flere fotgjengere i sentrum siden i fjor
  • Antall fotgjengere i kvadraturen har økt med 33 % siden i fjor.
  • Det er nesten 50 prosent økning i antall personer som oppholder seg i sentrum, og folk trives generelt godt i sentrum.
  • Oslofolk flest er positive til endringene.
  • Næringslivet er noe mer negative.

Byrådet jobber nå med en områderegulering for sentrum som vil gjøre alle gater til prioriterte gater for myke trafikanter og/eller kollektivtrafikk, det vil si en stor økning i slike «sambruksgater» i tillegg til rene gågater og bilfrie torg.

– Vi er på god vei til å rette opp den bilbaserte byutviklingen som har pågått i Oslo i flere tiår. Når den nye områdereguleringen for sentrum vedtas våren 2019, vil vi ha fått på plass hovedgrepene som utgjør grunnmuren til Bilfritt byliv-satsingen. Da får vi for alvor satt i gang arbeidet med å etablere mange flere gågater, fotgjengerprioriterte områder, bedre sykkelveier og egne kollektivgater, sier Marcussen.