Nominasjonsmøte 2016

Her finner du oppdatert info om nominasjonsmøtet til Oslo MDGs stortingsliste for 2017. Møtet avholdes 10. november på Lovisenberg Høyskolesenter fra klokken 18-21.

12. oktober 2016

Du har stemmerett dersom du har betalt i 2015 eller 2016. Er du helt nytt medlem, må du ha meldt deg inn for minst fire uker siden. Velkommen!

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling, ordstyrer og referent

Forslag: Kristin Eriksen velges som ordstyrer, Rauand Ismail velges som referent. Innkalling godkjennes

2. Godkjenning av møteregler

Forslag til møteregler utarbeidet av styret godkjennes.

3. Valg av stortingsliste for Oslo MDG til stortingsvalget 2017

Nominasjonskomiteens forslag til stortingsliste finner du under. Fremgangsmåte for valg er detaljert i møtereglene. Alternative forslag sendes inn på epost til oslo@mdg.no, alle som foreslås må være inneforstått med forslaget. Forslag bes komme inn før møtestart.

 1. Une Aina Bastholm
 2. Per Espen Stoknes            2.-plassen utfordret av kandidat nr. 9, Kristoffer Robin Haug
 3. Hanna Elise Marcussen
 4. Hulda Holtvedt
 5. Leif Ingholm
 6. Mona Brøther
 7. Shoaib Sultan
 8. Einy Langmoen
 9. Kristoffer Robin Haug
 10. Lan Marie Nguyen Berg
 11. Einar Wilhelmsen
 12. Solveig Arnesen
 13. Finn Dyrkorn
 14. Almaz Asfaha
 15. Eivind Trædal
 16. Silje Christine Andersen
 17. Knut Fredrik Horn
 18. Siri Mittet
 19. Adam Tumidajewicz
 20. Anne Dubrau
 21. Andrew Kroglund
 22. Sirin Hellvin Stav
 23. Pål Thygesen
 24. Viktor Rakov Gjengaar
 25. Eva Joly

Nominasjonskomiteens redegjørelse for forslaget finner du her.

Estimert møteslutt 21.00.