Nominasjonskomiteen for Oslo MDG

Gi innspill til nominasjonskomiteen til kommunevalget i 2023!

 

Nominasjonskomiteen er godt i gang med sitt arbeid med å innstille på kandidater som nominasjonsmøtet skal nominere til kommunevalget 2023.

Gi innspill i dette skjemaet på kandidater

Om prosessen vår

Vi vil lese og vurdere alle innspill som kommer fra partiet. Vi vil deretter intervjue eventuelle kandidater. Fra tirsdag 31. mai til 14.  juni vil vi gjennomføre en rådgivende uravstemning blant alle medlemmer i Oslo MDG om hvem som bør stå på de øverste plassene på lista. Les mer om den rådgivende uravstemningen og kandidatene som har stilt seg til disposisjon her.

Det er medlemmene i Oslo MDG som velger bystyrelista på nominasjonsmøtet som finner sted 26. oktober. Nominasjonskomiteens innstilling vil foreligge i slutten av september og endeling innstilling vil sendes ut da.

I slike prosesser kommer det som regel flest innspill tett opptil selve valget skal skje. Nominasjonskomiteen ønsker derfor også å benytte anledningen til å understreke at mulighetene til å påvirke prosessen er størst i starten, og blir mindre og mindre med tid.Benytt derfor anledningen tidlig!

Kriterier

Vi har tidligere bedt om innspill på kriterier for kandidatene. Vi har nå gått gjennom innspillene på kriteriene som vi har fått i skjemaet som lå her på oslo.mdg.no, lokallagsmøter, medlemsmøte og i andre kanaler. På bakgrunn av dette og komiteens egne vurderinger har vi landet på følgende kriterier for Oslo-lista 2023:

Kriterier for Oslo-lista 2023

Sammensetningen av fylkeslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Lista må ha god spredning når det gjelder kjønn, alder og bosted. Alle kandidatene må stå inne for MDGs verdigrunnlag og solidaritetsprinsipper, og de må ha ambisjon og kapasitet til å bidra under valgkampen i 2023 og i valgperioden.

Kriterier for kandidater på prioritert plass

For gruppen av kandidater på prioritert plass er det viktig at de kan jobbe godt sammen og utfyller hverandres egenskaper. Gruppen skal utstråle både styringsdyktighet og nyskapende, radikal politikk. Det bør være en blanding av kandidater med lang erfaring fra oslopolitikken samtidig er det noe behov for fornyelse. Det bør etterstrebes en god balanse i kandidater med ulik kulturell bakgrunn og livserfaring, og de skal representere hele Oslo. Det skal være god aldersspredning blant kandidatene.

Det skal legges vekt på at kandidatene på prioritert plass innehar et sett av egenskaper:

  • Kan skape entusiasme og begeistre / Gode kommunikasjonsevner  
  • Ledelseskompetanse og erfaring 
  • Gode samarbeidsevner og lagbygger
  • Personlig engasjement og drivkraft 
  • Politisk erfaring og kompetanse / Strategisk teft
  • Høy integritet og troverdighet
  • Kunne sette seg inn i mange saker / høy arbeidskapasitet og villig til å prioritere tid også om man ikke blir heltidspolitiker.

Ordsky fra innspill:

Vennlig hilsen nominasjonskomiteen, som består av Kari-Anne Isaksen, Daniel Rees, Anders Skyurud Danielsen, Mira Reinvang, Farshid Samsami, Børge A Roum, Wenche Aas, Ingunn Emdal, Endre Borgen Mæland og Andreas Børde