Slik sender du inn forslag

Fristen for å sende inn forslag til nominasjonskomiteen gikk ut 01.06.2016. 

Retningslinjer for innspill til nominasjonskomiteen

  • Kandidatene bør ha akseptert å bli foreslått på forhånd. Unntaket er offentlige personer og kandidater utenfor partiet, hvor komiteen tar kontakt direkte for å unngå mange og uavhengige henvendelser til samme person.
  • Alle skriftlige forslag blir fulgt opp av komiteen. For å lette komiteens arbeid og redusere risikoen for menneskelige feil ønsker vi at både enkeltpersoner og lokallag benytter forslagsskjemaet.
  • Nominasjonskomiteen oppfordrer lokallag i Oslo MDG til å sende samlede innspill og lister.

Komiteen vil nå ta kontakt med alle som er foreslått. Før høstferien vil det bli lagt frem en foreløpig, unummerert innstilling.

Les mer om nominasjonsprosessen her.