Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen ble valgt på Miljøpartiet De Grønne Oslos årsmøte 13. februar 2016.

Nominasjonskomiteens medlemmer har taushetsplikt. For mer informasjon om nominasjonskomiteens arbeid og mandat, se skrivet «Mandat for nominasjonsprosessen«.

Nominasjonskomiteens sammensetning

  • Leder: Kristian Normand
  • Komitémedlem: Veslemøy Waage
  • Komitémedlem: Lillian Bredal Eriksen
  • Komitémedlem: Geir Storli Jensen
  • Komitémedlem: Wenche Aas
  • Komitémedlem: Erik Arentz-Hansen
  • Komitémedlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
  • Vara: Isa Isene
  • Vara: Siri Klemetsaune
  • Vara: Kristian Vea