Nominasjon til stortingslista 2017

Nominasjonsprosessen til stortingsvalget 2017 er godt i gang! Her kan du lese mer om hva det er, og hvordan du kan delta.

Hvem bør stå på stortingslisten til Oslo MDG? Dette vil bli flittig diskutert i grønne hjem, styrerom og medlemsmøter i månedene som kommer. Valget av menneskene som skal representere oss i valgkamp neste år, og på Stortinget de neste fire, er noe av det viktigste fylkeslaget gjør i mellomvalgsåret 2016!

På disse sidene vil du finne oppdatert informasjon om nominasjonsprosessen. Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon her.

Fylkeslagets årsmøte vedtok i januar 2016 sammensetning av nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å innstille på en liste til nominasjonsmøtet etter innspill fra partiets medlemmer og etter egne vurderinger. Komiteens arbeid foregår etter nominasjonskomiteens retningslinjer, basert blant annet på Oslo MDGs vedtekter, partiets nasjonale vedtekter og retningslinjer samt valgloven.

Viktige datoer i nominasjonsprosessen

  • Til 01.06 Nominasjonskomiteen informerer og veileder, og besøker lokallag, Grønn Ungdom, fylkeslagsstyret, m.fl.
  • 01.06 Frist for innspill til listekandidater
  • 07.09 Offentliggjøring av nominasjonskomiteens unummererte høringsinnstilling
  • 28.09 Frist for innspill til unummererte høringsinnstilling
  • 13.10 Offentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling
  • 10.11 Nominasjonsmøte