Fotocredit:

Nominasjon Oslo MDG 2019

20. november 2018

Her finner du:

 1. Oppdatert info om nominasjonsmøtet til Oslo MDG.
 2. Nominasjonskomiteen i Oslo MDGs innstilling på valgliste for bystyrevalget i Oslo kommune i 2019.

1. Nominasjonmøtet

Referat fra møtet her

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling, ordstyrer og referent og tellekorps.
   Forslag: Ola Eian og Signe Bakke Johannessen velges som ordstyrere
   Innkalling godkjennes

 

  1. Presentasjon av nominasjonskomiteens arbeid og av listen
   ved nominasjonskomiteen

 

  1. Valg av antall kumulerte kandidater
   Forslag: Listen skal ha 10 forhåndskumulerte kandidater slik foreslått i nominasjonskomiteens innstilling

 

  1. Godkjenning av møteregler
   Forslag til møteregler utarbeidet av styret godkjennes.Møteregler finner du her: FORSLAG TIL MØTEREGLER NOMINASJONSMØTE

 

 1. Valg av valgliste for bystyrevalget i Oslo kommune i 2019
  Nominasjonskomiteens forslag til valgliste finner du under. Fremgangsmåte for valg er detaljert i møtereglene. Alternative forslag bes sendes inn på e-post til oslo@mdg.no før møtestart, alle som foreslås må være innforstått med forslaget.
  Frist for forslag på nye kandidater til lista er ved starten av behandlingen av valglisten.

 


2. Nominasjonskomiteen i Oslo MDG innstiller på følgende valgliste for bystyrevalget i Oslo kommune i 2019.
Komiteen innstiller også på at de ti øverste plasseringene får stemmetillegg (forhåndskumulerte).

Det er nominasjonsmøtet i Oslo MDG som bestemmer den endelige lista. Møtet avholdes 26. november 2018.

Nomkom innstilling Oslo MDG 2019

Innkomne benkeforslagene her.

Fint om du melder deg på nominasjonsmøtet via FB — eller direkte til oslo@mdg.no, men alle som kan er velkomne!

Innstilling til Oslo MDGs valgliste for bystyrevalget i 2019:

Plass · Kandidat · Alder (pr 31/12-18) · Bydel
1. Lan Marie Nguyen Berg, 31, Gamle Oslo
2. Hanna E. Marcussen, 41, Gamle Oslo
3. Einar Wilhelmsen, 44, Østensjø
4. Sirin Hellvin Stav, 30, Sagene
5. Rauand Anwar Ismail, 19, Frogner
6. Sabina Syed, 27, Grorud, 6.-plassen utfordret av kandidat nr 19, Miriam Einangshaug
7. Eivind Trædal, 33, Gamle Oslo, 7.-plassen utfordret av kandidat 13, Einy Langmoen
8. Lillian Bredal Eriksen, 48, Søndre Nordstrand
9. Viktor Rakov Gjengaar, 38, Gamle Oslo, utfordret av kandidat 12. Rasmus Reinvang
10. Arne Olav Haabeth, 43, Frogner
11. Sigrid Z. Heiberg, 30, St. Hanshaugen
12. Rasmus Reinvang, 48, Grünerløkka
13. Einy Langmoen, 61, Nordstrand
14. Shoaib Sultan, 45, Søndre Nordstrand
15. Almaz Asfaha, 29, Sagene
16. Knut Frederik Horn, 73, Vestre Aker
17. Vibeke Nenseth, 62, Vestre Aker
18. Adam Tumidajewicz, 33, Frogner
19. Miriam Einangshaug, 24, Gamle Oslo
20. Finn Dyrkorn, 52, Stovner
21. Christine Evjen, 18, Nordre Aker
22. Martin Hill Oppegaard, 47, Ullern
23. Anette Nistad, 33, Grünerløkka
24. Tom Kristian Berger, 34, Gamle Oslo
25. Ragni Olsson, 25, St. Hanshaugen
26. Daniel Rees, 36, St. Hanshaugen
27. Marion Godager Tveter, 39, Østensjø
28. Pål Thygesen, 30, Grünerløkka
29. Julie Mørch, 28, Grünerløkka
30. Sverre Colbjørnsen Olsen, 32, Alna
31. Christine Bjåen Sørensen, 33, Bjerke
32. Lars Thomte, 46, Søndre Nordstrand
33. Beate Folkestad Habhab, 57, St. Hanshaugen
34. Herman Søndenaa, 28, Østensjø
35. Kristine Schøyen Berdal, 33, Østensjø
36. Hans A. Borgen, 54, Nordstrand
37. Janne Schønheyder, 70, Ullern
38. Leif Ingholm, 37, Gamle Oslo
39. Raisa Markov, 28, Grünerløkka
40. Lars Viko Gaupset, 34, Sagene
41. Eva R. Karal, 74, Vestre Aker
42. Beka Abiyos, 28, St. Hanshaugen
43. Kari-Anne Isaksen, 32, Gamle Oslo
44. Andrew P. Kroglund, 59, Ullern
45. Aase Marie Olfsen, 51, Nordre Aker
46. Andreas Børde, 52, Gamle Oslo
47. Julie Ness, 33, Østensjø
48. Anders Skyrud Danielsen, 29, Gamle Oslo
49. Gro Stenvik, 52, Grünerløkka
50. Geir Storli Jensen, 29, Grünerløkka
51. Isa Maline Alstadius Isene, 26, St. Hanshaugen
52. Tommas Tingbjør, 41, Bjerke
53. Ida Aalen, 33, Grünerløkka
54. Asbjørn Aas, 38, Gamle Oslo
55. Ingvild Kessel, 23, Frogner
56. Erik Pedersen, 33, Grünerløkka
57. Marie Loe Halvorsen, 31, Gamle Oslo
58. Christen Andreas Orvin Wroldsen, 27, Grünerløkka
59. Kristin Antonsen Brenna, 30, Østensjø
60. Trond Wingård, 50, Østensjø
61. Siri Mittet, 45, Sagene
62. Anna Serafima Kvam, 23, Frogner
63. Lage Nøst, 27, St. Hanshaugen
64. Hulda Holtvedt, 19, Frogner
65. Harald Nissen, 55, Gamle Oslo

 

 

NOMINASJONSKOMITEEN (2017-2019)

 • Leder: Wenche Aas (Sagene) - E-post: wenche.aas@gmail.com
 • Nestleder: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
 • Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand)
 • Medlem: Ingrid Randisdatter Fjellberg (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka)
 • Vara: Guri Barka Martins (Sagene)
 • Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka)