Nominasjon 2019

Delta i nominasjonsprosessen 

15. januar 2018

Oppdatert: 12 juni 2018

I løpet av 2018 skal Oslo MDG bestemme valglisten som skal representere oss i kommunevalget i 2019. For at vi skal komme i mål med den beste listen som kan videreføre det grønne prosjektet i Oslo, er nominasjonskomiteen helt avhengig av innspill fra medlemmene. Nominasjonskomitéen etterstreber en åpen og inkluderende prosess, og ønsker derfor å gjennomføre den første rådgivende medlemsavstemning i Oslo-MDG sin historie. Vi ønsker også å tilrettelegge for gode diskusjoner i bydelslag o.a. for å sikre en god forankring om de kandidatene som nomineres.

Tidsplan for nominasjonsprosessen:

I løpet av vinteren og våren 2018 har nominasjonskomiteen hatt høringer med bydelslag og interessegrupper for innspill på kriterier, samarbeid med rådhuset og forslag til kandidater. Etter disse innspillene har nominasjonskomiteen utarbeidet et sett med kriterier (se boks).

Første februar hadde vi frist for innspill på kandidater, og nominasjonskomiteen har tatt kontakt med alle aktuelle.  Alle kandidater som har stilt seg til disposisjon har svart på diverse spørsmål i et nettskjema, per 12. juni er det 75 personer. Nominasjonskomiteen har innkalt 43 personer som aspirerer til en plass høyere opp på listen til samtaler. Disse vil bli gjennomført innen 1. juli.

En oversikt over kandidatene finner du her i PDF format

 • 12. juni – 1. juli er første høringsrunde av valglisten. Dette er en rådgivende medlemsavstemning hvor nominasjonskomiteen ønsker å få et inntrykk av hvilke kandidater som har bred støtte blant medlemmene. Alle kandidater som har blitt foreslått og sagt ja (dog ikke forpliktende ja) er med på høringslisten. Alle medlemmer av Oslo MDG har stemmerett. Det er mulighet til å stemme på opptil åtte navn hvor man skal spesifisere hvilke 3 kandidater man ønsker å se på toppen, samt inntil 5 kandidater man ønsker å se høyt på lista. Det er også mulig å gi innspill på navn som man mener mangler.
 • I august vil nominasjonskomiteen jobbe med alle innspill. Vi vil ha nye samtaler med toppkandidater og andre aktuelle personer, samt telefonintervjuer med alle kandidater som er aktuelle lengre ned på lista.
 • 10. september – 1. oktober vil vi ha 2. høringsrunde av valglisten i bydelslag og andre organer. Nominasjonskomiteen presenterer 10. september en liste med 65 navn hvor vi vil spesifisere hvem vi mener er toppkandidater. Nominasjonskomiteen ønsker tilbakemelding på spesielt topplisten, og vi oppfordrer alle lokallag å planlegge for et medlemsmøte i perioden.
 • Tentativt 26 oktober: Nominasjonskomiteen leverer sin innstilling
 • Tentativt 26 november: Nominasjonsmøte

Vi mener at dette opplegget vil sikre en god prosess og forankring.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til nominasjonskomiteens leder Wenche Aas (wenche.aas@gmail.com)

 

KRITERIER FOR OSLOLISTA 2019

Sammensetningen av fylkeslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Listen må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, alder og bosted. Listen bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som representerer flere deler av Oslo. Det bør spesielt etterstrebes å få flere kandidater med lokal forankring og legitimitet på politikk som gjelder utfordringene bydelene i utkanten møter.

Alle kandidatene på lista må ha ambisjon og kapasitet til å bidra mye under valgkampen i 2019. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.

Kriterier kandidater på prioritert plass

 • Politisk oversikt, erfaring og kompetanse på realpolitikk
 • Høy integritet og troverdighet
 • Kan skape entusiasme / Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Ledelseskompetanse
 • Kunne sette seg inn i mange saker raskt / høy arbeidskapasitet og villig til å prioritere tid

 

NOMINASJONSKOMITEEN (2017-2019)

 • Leder: Wenche Aas (Sagene) - E-post: wenche.aas@gmail.com
 • Nestleder: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
 • Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand)
 • Medlem: Ingrid Randisdatter Fjellberg (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka)
 • Vara: Guri Barka Martins (Sagene)
 • Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka)