Nominasjon 2019

15. januar 2018

Oppdatert 18. september 2018

I løpet av 2018 skal Oslo MDG bestemme valglisten som skal representere oss i kommunevalget i 2019. For at vi skal komme i mål med den beste listen som kan videreføre det grønne prosjektet i Oslo, er nominasjonskomiteen helt avhengig av innspill fra medlemmene. Nominasjonskomitéen etterstreber en åpen og inkluderende prosess og vi ønsker å tilrettelegge for gode diskusjoner i bydelslag o.a. for å sikre en god forankring om de kandidatene som nomineres.

Nominasjonsprosessen:

 • Vinter og vår 2018: Nominasjonskomiteen har hatt høringer med bydelslag og interessegrupper for innspill på kriterier, samarbeid med rådhuset og forslag til kandidater. Etter disse innspillene har nominasjonskomiteen utarbeidet et sett med kriterier (se boks).
 • 1 februar 2018: Frist for innspill på kandidater. Nominasjonskomiteen har tatt kontakt med alle aktuelle kandidater, og de som har stilt seg til disposisjon har svart på diverse spørsmål i et nettskjema.
 • 12. juni – 1. juli: Gjennomførte første høringsrunde av valglisten. Dette var en rådgivende medlemsavstemning hvor nominasjonskomiteen ønsket å få et inntrykk av hvilke kandidater som har bred støtte blant medlemmene.

En oversikt over kandidatene som var med på første høring finner du her i PDF format

 • Vår og sommer 2018: Nominasjonskomiteen har hatt dybdeintervju med over 40 personer som er aktuelle for topp 15.
 • 10. september – 10. oktober: Andre høringsrunde på topp 15.

Nominasjonskomiteen har kommet med en liste med 21 kandidater vi mener at bør vurderes til en plass blant de 15 øverste på valglista. En oversikt over denne høringen og hvilke kandidater nominasjonskomiteen foreslår finner dere her: https://oslo.mdg.no/nyhet/kandidater-til-topp-15/

Vi ønsker også innspill på hvor mange kandidater som skal ha stemmetillegg (forhåndskumulert), fra 1 til 10 kandidater. Et bakgrunnsdokument er utarbeidet og gjort tilgjengelig her: http://oslo.mdg.no/wp/files/2018/09/Høringsnotat-om-stemmetillegg-1.pdf

 

Høring vil skje bydelslag og ulike grønne organer i Oslo MDG (GU, GS, GK, Grønne Glitrende). På disse møtene vil det vil det bli vist en video der alle kandidatene presenterer seg.

 • 29 oktober: Nominasjonskomiteen leverer sin innstilling
 • 26 november: Nominasjonsmøte

Spørsmål og henvendelser kan rettes til nominasjonskomiteens leder Wenche Aas (wenche.aas@gmail.com)

KRITERIER FOR OSLOLISTA 2019

Sammensetningen av fylkeslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Listen må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, alder og bosted. Listen bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som representerer flere deler av Oslo. Det bør spesielt etterstrebes å få flere kandidater med lokal forankring og legitimitet på politikk som gjelder utfordringene bydelene i utkanten møter.

Alle kandidatene på lista må ha ambisjon og kapasitet til å bidra mye under valgkampen i 2019. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.

Kriterier kandidater på prioritert plass

 • Politisk oversikt, erfaring og kompetanse på realpolitikk
 • Høy integritet og troverdighet
 • Kan skape entusiasme / Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Ledelseskompetanse
 • Kunne sette seg inn i mange saker raskt / høy arbeidskapasitet og villig til å prioritere tid

 

NOMINASJONSKOMITEEN (2017-2019)

 • Leder: Wenche Aas (Sagene) - E-post: wenche.aas@gmail.com
 • Nestleder: Morten Skjæveland (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
 • Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand)
 • Medlem: Ingrid Randisdatter Fjellberg (St. Hanshaugen)
 • Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo)
 • Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka)
 • Vara: Guri Barka Martins (Sagene)
 • Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka)