Maiken McCormick

Maiken McCormick
Maiken McCormick

Maiken er kreativ leder og partner i Splint AS hvor hun jobber med lederutvikling, kulturbygging, konflikthåndtering, kommunikasjon og samhandling for ledere og medarbeidere i offentlige etater og private bedrifter. Hun har hovedfag i Samfunnsgeografi og mellomfag i Statsvitenskap.

Maiken har for MDG bl.a. ledet standskolering, en organsisasjonsutviklingsprosess i fylkeslaget og var den en halvdelen av tospannet som ledet årsmøtet i Oslo i 2012.

Hun er en av initativtakerne til «MAJOBO» prosjektet (mat og jord, der du bor) som har støtte fra Miljøverndepartementets «Framtidens byer» prosjekt. Hun har grunnkurs i Permakultur og brenner for å skape flere grønne og sosiale møteplasser.

Hun er også del av Kompass&Co, et kooperativ av sosialentreprenører som tilbyr ungdom som står utenfor skole eller arbeid mestringsarenaer. Sesongen 2013 prosjektleder hun piloten MAJOBOs takhage på ALNA Senter, et samarbeid mellom MAJOBO og Kompass&Co og Vulkan grøntprosjekt hvor Kompass & Co er gartnere med mat og nyttevekstfokus.

Maikens store nettverk innenfor ulike bransjer og organisasjoner, benytte hun aktivt for å bygge broer mellom ulike perspektiver, skape nye synergier og innovasjon.

Lenker:
LinkedIn
Splint
Splint på Facebook
Kompass&Co på Facebook
Nye meninger

Kontakt:
maiken@splint.no