Lars Gaupset

Lars Gaupset
Lars Gaupset

Lars Gaupset er sentralstyremedlem med ansvar for kommunikasjon og media. Han har lang karriere i partiet, og var bl.a talsperson for GU i 2002-2003. Han er også styremedlem i Sagene MDG, og sitter som vara til kultur- og nærmiljøkomitéen i Sagene bydelsutvalg.

Han har utdanning innen statsvitenskap og internasjonale relasjoner, og har en mastergrad i fred og konfliktstudier. Jobber til daglig som daglig leder av Nei til Atomvåpen, og har arbeidserfaring fra NOAS, Landinfo, FNs høykommissær for flyktninger og Utviklingsfondet. Har hatt flere styreverv, bl. a i Nei til Atomvåpen og i Changemaker.

Har opp gjennom årene hatt et stort antall leserinnlegg og kronikker på trykk, både for Miljøpartiet De Grønne og i andre sammenhenger.

Lenker:
Nye meninger

Kontakt:
lars.gaupset@mdg.no
Twitter @larsgaupset