Kvartalsrapport for månedene april mai juni 2014

Bystyregruppa rapporterer til sentralstyret om utført arbeid. Under følger en oversikt over private forslag som har vært oppe til behandling i bystyret, spørsmål som er stilt byrådet, artikler som er skrevet og aviser som bystyrerepresentant Harald Nissen er sitert i dette kvartalet. 

Alle innlegg og private forslag kan søkes opp i Oslo kommunes arkiv.

Private forslag til behandling i bystyret:

 • Sak 66: Etablering av sykkelhotell i Oslo (vedtatt).
 • Sak 72: Prosjektet Salt SMART
 • Sak 109: Bedre kollektivtransport for økonomisk vanskeligstilte
 • Sak 111: Etterbruk av OL arena for skiskyting på Grønmo – Flerbruk og grønne hager på Grønmo.
 • Sak 172: Oppretting av hjelpesenter for smådyr i Oslo (vedtatt)
 • Sak 173: Bærekraftig gjenbruk av avfallsmateriell i Oslo kommune (vedtatt)
 • Sak 177: Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen

Private forslag som er skrevet, men som ikke har vært til behandling i bystyret:

 • Nytt generasjonsboligkonsept som del av byplanleggingen
 • Aktivitetshus i bydelene
 • Trehus i regjeringskvartalet
 • Permanente løsninger for midlertidige barnehager (i samarbeid med AP)

Innlegg og spørsmål til bystyret:

 • Spørsmål om bruktmarked
 • Sak 66: Innlegg etablering av sykkelhotell
 • Sak 69: Salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo kommune
 • Sak 72: Salt SMART
 • Sak 73: Privat forslag fra Marianne Borgen: Oslo kommune bes søke staten om å få muligheter til å fordoble parkeringsgebyr og tilleggsavgift for feilparkerte biler
 • Sak 76: Privat forslag Marianne Borgen: Om bedre håndtering av mistanker om overgrep mot barn i skolene og barnehagene
 • Sak 82: Oslo kommunes høringsuttalelse – Reservasjonsordning for fastleger – Byrådssak 37 av 20.03.2014
 • Innbyggerinitiativ av 02.02.2014 – Bevar Ola Narr – Stopp utbyggingen
 • Sak 102: Del av Underhaugsveien – detaljregulering – Atkomst til parkeringshus i Bogstadveien 1
 • Spørsmål muntlig spørretime: Bruktmarkedet på Grønland
 • Sak 104: Del av Underhaugsveien – detaljregulering – Atkomst til parkeringshus i Bogstadveien 1
 • Sak 108: Strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg – Byrådssak
 • Sak 109: Bedre kollektivtransport for økonomisk vanskeligstilte
 • Sak 110: Privat forslag fra Abdullah Alsabeehg (A), Victoria Marie Evensen (A) og Bettina Thorvik (A) av 28.01.2014 – Flere lekeplasser og trimapparater i Oslo
 • Sak 111: Etterbruk av OL arena for skiskyting på Grønmo – Flerbruk og grønne hager på Grønmo.
 • Sak 112: Rapport 5/2013 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten, og status for arbeidet med tiltak etter Rapport 5/2013.
 • Sak 113: Privat forslag av 10.04.2014 fra Libe Rieber-Mohn (A) og Andreas Halse (A) – Klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av ny grunnskole i regi av Mødre for muslimsk grunnskole
 • Muntlig spørretime:
 •  Sak 159: «Festningen kino» – Akershus ytre festningsområde detaljregulering – Forsamlingslokale – Undervisning, bevertning, park, kjørevei, sykkelfelt og fortau samt sikringssone over Operatunnelen og hensynssone
 • Sak: 160: Sognsveien miljøgate – Detaljregulering – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Bydel Nordre Aker – Byrådssak 47
 • Sak 161: Østensjøveien 40-50 m. fl., detaljregulering – Næring – Bydel Alna – Byrådssak 48
 • Sak 163: Innbyggerinitiativ av 08.01.2014 – La Brakkebygrenda bli i St. Halvards gate
 • Voldsløkka – Skatehall, landhockey- og kunstisbane, reguleringsplan – Idrettsanlegg m.m. – Bydel Sagene – Byrådssak 51
 • Sak 171: Bystyremelding nr. 2/2013 – Strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo – For økt folkehelse og trivsel – Byrådssak 24.
 • Sak 172: Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) av 19.03.2014 – Oppretting av hjelpesenter for smådyr i Oslo
 • Sak 173: Privat forslag fra Harald A. Nissen (MDG) av 19.03.2014 – Bærekraftig gjenbruk av avfallsmateriell i Oslo kommune.
 • Sak: 177: Privat forslag av 10.02.2014 fra Harald A. Nissen (MDG) – Forslag om endring i permisjonsreglene for grunnskolen
 • Sak 187: OPS-avtale for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei – Byrådssak 15 av 06.02.2014

Merknader
Bystyregruppa har ikke full oversikt over disse, men det skrives vanligvis 4-6 merknader i forkant av hvert bystyremøte, noe som utgjør ca 15 merknader.

Spørsmål til byråden
Det er blitt stilt syv spørsmål til byråden i denne perioden:

 • Åpning av Oslos eplehager for sosiale entreprenører som epleslang
 • Skjerming av sykkelfeltet langs hovedsykkelveinettet på utvalgte steder
 • Oppfølging av bystyrevedtak om valgmulighet mellom kjøtt/fisk og vegetar mat i Oslo kommunes kantiner
 • Søknad om etablering av parkeringsplass i St. Hallvardsgt 27, tidligere Brakkebygrenda
 • Mer detaljert om humledød
 • Anbudsprosess om bysykler
 • Miljøregnskap
 • Innbyggerinitiativ – La Brakkebygrenda bli i St. Hallvards gate 27

Artikler i pressen:

Artiklene er hentet fra Retriver. I de fleste artiklene er Harald sitert, i noen har vi hovedrollen.

 • Vil stryke fravær: DAGSAVISEN 07.05.2014
 • Tom okkupanttomt kan bli parkeringsplass OSLOBY 21.08.2014 16:23
 • Brakkebygrenda kan bli til parkeringsplasser: AFTENPOSTEN 21.08.2014 16:15 Vis artikkel Del
 • Full dekning i Groruddalen
 • GRORUDDALEN 21.08.2014 09:03
 • MDG støtter Kurdistan DAGBLADET 15.08.2014
 • Bevar kulturkvartalet Maridalsveien 3.  DAGSAVISEN
 • Vil stryke fravær: DAGSAVISEN 07.05.2014
 • OL-etaten må legges ned: KLASSEKAMPEN 1 17.06.2014
 • Oslo sier nei til elefanter på sirkus: NATIONEN 13.06.2014
 • Oslo-nei til sirkuselefanter: DAGSAVISEN 13.06.2014
 • Vil gi OL-penger til barna: INDRE BY 12.06.2014 13:0
 • Oslo-nei til sirkus- elefanter: BYGGEINDUSTRIEN
 • Politisk ansvarsfraskrivelse: OSLOBY 12.06.2014
 • Er de nye fraværsreglene et skritt i riktig retning?: OSLOBY 12.06.2014
 • Kan bli tvunget til å endre fraværsreglene – igjen: OSLOBY 05.06.2014 21:45
 • Kastet ut av Brakkebygrenda: DAGSAVISEN 05.06.2014
 • Osloskolen endrer utskjelte fraværsregler: AFTENPOSTEN 04.06.2014 09:03
 • Endrer utskjelte fraværsregler_ AFTENPOSTEN 04.06.2014
 • En rik parkhistorie i byen: ADRESSEAVISEN 1 30.05.2014
 • Venstre har glemt sitt eget valgløfte: OSLOBY 15.05.2014
 • Vil stryke fravær: DAGSAVISEN 07.05.2014
 • Søker makt for å forandre ADRESSEAVISEN 26.04.2014 05:04
 • Politikerstorm etter bysykkelanbudet OSLOBY 25.04.2014 17:0
 • Utsetter Brakkebygrendas skjebne – igjen INDRE BY 24.04.2014 20:3
 • Vil opprette hjelpesenter for kaniner og marsvin OSLOBY 17.04.2014 22:13
 • Nå skåler Tokerud-folket for seieren GRORUDDALEN 10.04.2014 20:12
 • Vil ha mer epleslang i Oslo -Miljøpartiet De Grønne. OSLOBY 10.04.2014  Side 10  –  Seksjon: Osloby
 • Vil opprette hjelpesenter for kaniner og marsvin OSLOBY 10.04.2014 Side 24
 • Vil ha epleslang på kommunale trær OSLOBY 08.04.2014 07:2
 • Befaring med bismak GRORUDDALEN 07.04.2014 16:0

Egne artikler skrevet for Oslo MDG Nettside

 • Miljøpartiet De Grønne sår nye frø i Oslo bystyre
 • Oslo MDG fremmer forslag om å salte SMART på vinterveiene i Oslo
 • Barnehage på Ola Narr
 • Grønne hager på Grønmo i det blå?
 • Fra «Not in my Backyard» til «Just in my backjyard»
 • De Grønne fikk flertall for endring i permisjonsreglene
 • Et bypolitisk dilemma
 • Oppretthold Voldsløkkas grønne karakter!
 • Åpner Oslos eplehager for sosiale entreprenører
 • OL-etaten må legges ned
 • La oss ha svømmeopplæringen utendørs!
 • Nytt hjelpesenter for smådyr i Oslo

Sosiale medier:

Facebook: Vi har hatt regelmessige oppslag på vår facebookside i forbindelse med aktuelle bystyresaker og bystyremøtene. Dette blir bedre utover høsten!

Twitter: Vi har også hatt noe twitring, men dette må det også bli en arbeidsfordeling på da to personer ikke kan få til alt.

Oslo MDG Nettside: Vi har lagt ut en rekke nyhetsoppslag i perioden og er i ferd med å oppgradere siden.

Møter:

Det holdes befaringer annenhver uke som går til steder for byggesaker som er under behandling. Arbeidsutvalget har møter ukentlig. Byutviklingskomiteen har møter to onsdagskvelder i måneden og bystyret har møte en gang i måneden. I tillegg kommer deputasjoner, seminarer, konferanser, merknadsmøter mm.

Organisatorisk

Vi har i perioden arbeidet med å få til en god organisering av bystyregruppa og knytte oss opp til ressurspersoner og bydelslagene. Dette synes vi at vi har fått til på en god måte. Regnskap og årsrapport er godkjent av Kommunerevisjonen. Budsjettet for bystyregruppa er utarbeidet.

Bemanning:

Bemanningssituasjonen i rapporteringsperioden var den beste noen sinne. Harald Nissen lønnes i en 70 prosent, Lillian Bredal Eriksen lønnes i en 80 prosent stilling, Pål Thygesen lønnes i en 25 prosent stilling. I tillegg har Stig Rygh-Johansen arbeidet for bystyregruppa i denne perioden.