Kristoffer Robin Haug

Kristoffer Robin Haug, 1984, Bjerke

Kristoffer Robin er utdannet nanoteknolog fra Universitetet i Oslo og har bl.a. forsket på nanoteknologi i solceller. Til daglig jobber Haug med forskningskommunikasjon og fornybar energi i Norges forskningsråd. Han har tidligere jobbet som konsulent innen kommunikasjon og endringsledelse, og han har gått på Gründerskolen. Han er folkevalgt i Bjerke bydelsutvalg. Haug har et livslangt engasjement for miljøsaken og spesielt klimaendringene, og har bakgrunn fra miljøbevegelsen bl.a. som tidligere styreleder av Norsk klimanettverk. Han er opptatt av at det grønne prosjektet er en grunnleggende solidarisk måte å organisere samfunnet på med fokus på de som ikke har en stemme idag; de svakeste i samfunnet, naturen og fremtidens generasjoner.

Facebook: https://www.facebook.com/KristofferRobinHaug/
Twitter: https://twitter.com/KristofferHaug