Kom med innspill til evalueringsutvalget

Styret i Oslo MDG har besluttet å gjennomføre en evaluering av forhandlingene og prosessen med å gå inn i byråd, med vekt på ansettelsene til betalte stillinger på Rådhuset og i hvilken grad disse utnytter og utvikler medlemsmassen. Evalueringsutvalget består av Kim Zimmer, Bærum MDG, Emily Moren Aanes, Nordre Aker MDG og Bell Batta Torheim, Grorud MDG.

I forbindelse med evalueringen ønsker utvalget innspill fra alle som har synspunkter på saken. Både egne opplevelser av prosessene og synspunkter på styrker og svakheter i gjennomføringen av ansettelsesprosessene er viktige og verdifulle. All informasjon vil bli behandlet strengt fortrolig.

Innspillene sendes til omdgeval2016@gmail.com eller til kimz621@hotmail.com.
Evalueringsutvalget er positive til å gjennomføre samtaler med dem som ønsker det. Gi i så fall beskjed om dette pr epost eller direkte til utvalgsleder Kim Zimmer på tlf 928 97 621.

Med vennlig hilsen
Evalueringsutvalget 2016
Emily, Bell og Kim

9. februar 2016