Knut Falk Qvigstad

Knut Falk Qvigstad
Knut Falk Qvigstad

Knut er medlem av Sentralstyret (siden 2012) og medlem av Prinsipprogramkomiteen. Han har tidligere vært leder av Grønn Ungdom i perioden 2010-2012, og nestleder 2009-2010.

Til daglig har jobber Knut deltid i Miljøpartiet De Grønne i Stavanger som organisasjonssekretær i lokallaget og som politisk rådgiver for MDG i Stavanger bystyre.

Knut har en Bachelor i Statsvitenskap og er en aktiv skribent. Han har tidligere vært både samfunnsredaktør og fast skribent i Samfunnsviter ́n.

Knuts hjertesaker er grønn økonomi og klima, og han er en dyktig debattant, – og trives i debattrollen, enten det er valgdebatter eller landsmøtedebatter.

Knut kjenner partiet svært godt, både i Oslo og i resten av landet, og er en brobygger mellom mennesker og organisasjonsledd.

Lenker:
Wikipedia
Nye meninger