Shoaib Sultan

Ordførerkandidat, forhåndskumulert, skribent

- Jeg brenner for et mer likestillt samfunn hvor alle har de samme mulighetene og hvor barn og unge ikke utestenges fra aktiviteter grunnet foreldrenes økonomi.

Shoaib Sultan (f. 1973) har utdannelse innen statsvitenskap, økonomi og ledelse, er en aktiv skribent og jobber til daglig som rådgiver i Antirasistisk senter.
Shoaib er opptatt av at byen skal være tilgjengelig for de som går, sykler og kjører kollektivt. Han vil jobbe for et bedre kollektivtilbud og et utvidet, sammenhengende sykkelveinett slik at folk opplever sykkel som det tryggeste og enkleste alternativet.
– Med mindre biler i sentrum blir det lettere å gå eller sykle og byen blir mer tilgjengelig og tryggere for alle. Ren luft bør være en selvfølge – astmatikere skal ikke trenge å bekymre seg for å være ute i Oslo.
Shoaib er opptatt av å fremme de fattige og vanskeligstiltes sak i overflodssamfunnet.
– Jeg brenner for et mer likestillt samfunn hvor alle har de samme mulighetene og hvor barn og unge ikke utestenges fra aktiviteter grunnet foreldrenes økonomi. Jeg ønsker meg en skole der læreren har tid til å være lærer og ikke må bruke tiden sin på unødvendig dokumentasjon og testing.
 Mitt mål er et samfunn hvor politiske beslutningsprosesser er åpne og hvor folk ser resultatene av eget engasjement og dermed motiveres til mer deltagelse.