Marion Godager Tveter

5. kandidat, forhåndskumulert, seniorrådgiver

- Jeg vil jobbe for at Osloskolen fremmer faglig kompetanse tilpasset framtidas behov, medmenneskelighet og samfunns- og miljøengasjement.

Marion Godager Tveter (f. 1979) er utdannet statsviter og jobber som seniorrådgiver. Hun vil jobbe for større lærertetthet, færre kartleggingsprøver og økt individuell tilpasning i Osloskolen. Det vil gi alle elevene bedre forutsetninger for trivsel, læring og mestring.

– Jeg vil jobbe for at  Osloskolen fremmer faglig kompetanse tilpasset framtidas behov, medmenneskelighet og samfunns- og miljøengasjement.

I tillegg er Marion opptatt av at de gode forholdene for uorganisert friluftsliv, som turer i marka og til øyene, skal fortsette å kjennetegne Oslo.