Marie Loe Halvorsen

7. kandidat, forhåndskumulert, energirådgiver

- En grønn by, er også er en bedre by, der gående og syklende har førsteprioritet, og der vi tar vare på parker og grøntområder, og der alle kan føle seg velkommen.

Marie vil arbeide for at Oslo tar sin del av ansvaret for å stoppe klima- og miljøproblemene i verden.

En grønn by, er også er en bedre by, der gående og syklende har førsteprioritet, og der vi tar vare på parker og grøntområder, og der alle kan føle seg velkommen.