Lan Marie Nguyen Berg (31)

1. kandidat, forhåndskumulert, Byråd for miljø og samferdsel

- Jeg brenner for menneskevennlige byrom, trygge sykkelveier og en bærekraftig framtid.

Lan Marie Nguyen Berg (f. 1987) har master ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Utlendingsdirektoratet, Melafestivalen og CICERO Senter for klimaforskning.

Hun har lenge hatt et sterkt internasjonalt engasjement, med spesiell vekt på klimarettferdighet. Hun brenner for å få til gode tiltak lokalt som gjør både hverdagen og framtiden grønnere. Hun har fulgt klimaforhandlingene i FN og er i dag blant annet skribent i bloggkollektivet Grønne jenter, som motiverer til miljø- og klimatiltak i hverdagen.

Som byråd for miljø og samferdsel har Lan det overordnede ansvar for områdene miljø, klima og bærekraftig utvikling, veier, kollektivtransport, trafikksikkerhet, offentlig parkering, havn, kommunens skoger, parker og friområder, beredskap, brann og redning, energigjenvinning, enøktiltak, vann, avløp og renovasjon i Oslo.

Har du lyst til å påvirke og bidra i utviklingen av byen vår i en grønnere retning? Les mer om hvordan du som MDG-er kan kontakte og bidra med politikk til våre folk på rådhuset.