Jon Julius Sandal

8. kandidat, forhåndskumulert, førskolelærer

- Mitt ønske er at alle barn i Oslo skal få likeverdig opplæring, og ha trygge og gode oppvekstsvilkår, uavhengig av bosted, økonomi, sosial- og kulturell kapital.

 

Jon Julius (f. 1969) kommer fra Island og er bosatt på Grorud der han til daglig jobber som førskolelærer. Hans hovedmotivasjon til å drive politisk arbeid er barn og unges oppvekstsvilkår.

– Mitt ønske er at alle barn i Oslo skal få likeverdig opplæring og ha trygge og gode oppvekstsvilkår, uavhengig av bosted, økonomi, sosial- og kulturell kapital.

Som bystyrepolitiker vil Jon Julius arbeide for gode, lokale møteplasser og styrke innsatsen for rekruttering av nok kvalifiserte fagpersoner til barnehager og skoler, og sikre gode ungdomstilbud i barnas nærmiljø. Han mener bydelens handlingsrom og grunnleggende velferdstjenester er blitt svekket de siste årene under dagens byråd, og at bydelenes fagsentre må styrkes. Jon Julius jobber for å gjøre det enklere å påvirke eget nærmiljø gjennom politisk engasjement.

– I et reelt lokaldemokrati skal byens innbyggerne i større grad kunne påvirke eget nærmiljø, derfor vil jeg kjempe for å styrke bydelenes handlingsrom for å sikre grunnleggende velferdstjenester og lokal kultur. Jeg stiller til valg fordi Miljøpartiet De Grønne er solidaritetspartiet i Norge, som har solidaritet med andre mennesker, framtidige generasjoner, dyr og natur som sitt viktigste prinsipp.