Hanna E. Marcussen

9. kandidat, forhåndskumulert, daglig leder

- Jeg vil jobbe for at Oslo skal bli en klimavennlig by, der det enkleste valget er å bruke kollektivtransport, sykkel eller å gå heller enn å kjøre bil, der de offentlige rommene er grønne, trygge og barnevennlig, og der grønt, innovativt næringsliv trives.