Beate Folkestad Habhab

3. kandidat, forhåndskumulert, sivilingeniør

- Jeg ønsker å jobbe for bydelenes Oslo, og bygge opp under identitet og fellesskap lokalt. Levende, tette lokalmiljø er veien til en klimavennlig og levende storby!

 

Beate Folkestad Habhab (f.1961) er utdannet sivilingeniør og har en master i Teknologi- og innovasjonsstudier fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med planlegging- og utbyggingsprosjekter i mer enn 25 år og vært med å drive fram grønn omstilling både i næringslivet og forvaltningen.

Beate er en kunnskapsrik lokalpolitiker med et stort engasjement for byutviklingen i Oslo. Hun er opptatt av hvordan vi kan møte miljø- og klimautfordringene lokalt, med å styrke bydelene som lokalsamfunn, sikre befolkningen og politikere mer innflytelse og prioritere gode byrom, bynatur og lokalt kulturliv i en tid da Oslo vokser sterkt. Hun vil jobbe for å utvikle «bydelenes Oslo»,  og stiller som kandidat både til  bydelsutvalget på St. Hanshaugen og til bystyret.