Representantskapsmøte #1 2019

Sted: Universitetsgata 20, 3. etg. Ring på til "Den store salen".
Merk: Innsendelsesfrist for saker til dette møtet settes til 23. januar. Innkalling med sakspapirer kommer 24. januar.

Velkommen til årets første representantskapsmøte. Oppnevnte representanter fra lokallagene, Grønn Ungdom, stortingsrepresentant, byråder, bystyregruppa, samt fylkesstyre samles til rådslagning. Mer om arrangementet på http://oslo.mdg.no/representantskapsmote-1-2019/