Debattmøte: Bør MDG endre dagens ledelsesmodell?

Sted : Storsalen, Universitetsgata 20. 3. egt.

Skal MDG fortsette med to talspersoner eller gå over til en partileder? Oslo MDG har krevd uravstemning.

Miljøpartiet De Grønne skal i oktober avholde uravstemning om ledelsesmodell. Vi bruker denne kvelden til å høre på tilhengere og motstandere av dagens modell, med to talspersoner.
Bakgrunn for temaet finnes her.

Debatten vil bli strømmet på Facebookeventet. Se etter direkte video-strøm på https://www.facebook.com/events/733615990315644/