Innstilling på valgkomite 2016

Nominasjonskomiteen valgt for to år siden har i oppgave å innstille på valgkomité for det neste året. Deres innstilling følger under. Mener du du har en bedre kandidat kan du melde det inn via dette skjemaet.

23. januar 2016

Innstilt valgkomité

  • Leder: Martin Nielsen f. 1980 Gamle Oslo
  • Linn Evy Kaasa f. 1979 St. Hanshaugen
  • Finn Dyrkorn f. 1966 Stovner
  • Ingebjørg Øveraasen f. 1983 Nordre Aker
  • Sindre T. Fjeldstad f. 1989 Grønn Ungdom
  • 1. vara: Monica Kvåle f. 1966 Østensjø
  • 2. vara: Haakon Brænden f. 1966 Nordstrand
  • 3. vara: Siw Christine Hauger f. 1971 Gamle Oslo

Kandidatbeskrivelser

Martin Nielsen (leder)

Martin er 35 år og en av gründerne og daglig leder i Alibier AS, som driver med pedagogiske rollespill. Han har valgkomitéerfaring fra Oslo MDG samt fra Grønn Ungdom og er utdannet statsviter. Martin har vært engasjert i frivillige organisasjoner mesteparten av livet , bl.a. som daglig leder for Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo, generalsekretær i Hyperion og leder av Elevorganisasjonen. Han har også arbeidet med å bruke rollespill til å styrke sivilt samfunn i bl.a. Hviterussland og Palestina gjennom prosjekter i Fantasiforbundet.

Linn Evy Kaasa

Linn er 36 år og utdannet regissør og fotograf, og jobber freelance innen disse fagfeltene. Hennes interesse for økologi og forvaltning av naturressursene har ført til at hun også har studert «Natur og Miljø» på Høgskolen i Telemark. Linn har vært med i De Grønne siden 2013, og har hatt verv både som nestleder og leder i lokallaget på St.Hanshaugen. Fram til sommeren 2016 sitter hun som fast vara i BU i bydelen.

Finn Dyrkorn (gjenvalg)

Finn er 49 år og fra Stranda på Sunnmøre. Han er gift, har to barn, og har bodd i Oslo øst de siste 28 årene. Finn har bakgrunn fra forskjellige dataselskaper og grafiske bedrifter, og er i dag daglig leder i firmaet han startet i 1998 sammen med to partnere. Finn har hatt styre- og lederverv i musikkorps, borettslag og forskjellige aksjeselskaper, og er i dag leder i Stovner MDG. I tillegg er han aktiv i OBOS representantskap. Han er opptatt av reduksjon i luftforurensingen i Groruddalen. Definerer seg selv som forsiktig optimist og kjører elbil.

Ingebjørg Øveraasen

Ingebjørg er 32 år og arkitekt spesialisert i bygningsvern. Hun arbeidet tidligere som seksjonsleder for bygningsvern og gårdsdrift på Maihaugen, Lillehammer, og siden august 2015 som kulturminnefaglig rådgiver hos Høyer Finseth i Oslo. Ingebjørg har vært aktiv i MDG siden 2009, og har bl.a. stiftet og ledet Grønne Studenter i Trondheim 2011-2012, vært vara i sentralstyret 2012-2013, medlem i programkomiteen 2012-2013 og førstekandidat for Hedmark ved stortingsvalget i 2013. I 2015 ble hun vara til kommunestyret på Lillehammer og vara til fylkestinget i Oppland, men har fratrådt pga flytting til Oslo.

Sindre T. Fjeldstad

Sindre er 26 år og studerer på andre året til bachelor i miljø- og utviklingsstudier på NMBU, hvor han også er ansatt ved biblioteket som studentassistent. Han har vært medlem i MDG siden 2012 og ble aktiv før valgkampen i 2013, og har siden den tid 2 år i Oslo GU-styret og 1 ½ år i Oslo MDG-styret bak seg.  For tiden er han talsperson i Oslo Grønn Ungdom og medlem av valgkomiteen i Grønn Ungdom.

 

Monica Kvåle (1. vara)

Monica Kvåle er 49 år og sosionom med videreutdannelse i organisasjon og ledelse. Hun arbeider som personalrådgiver ved Kulturhistorisk museum (UiO), hvor hun har vært siden mars 2008. Tidligere har Monica jobbet med syke- og rehabiliteringspenger i NAV (2004-2008), og som miljøterapeut ved Ullevål sykehus (1999-2003). Monica har også erfaring fra Røde Kors, som frivillig ved Marte Nettverkssenter. Monica er styremedlem i MDG Østensjø, 1 vara til BU i Østensjø, og medlem av Omsorgskomiteen I bydelen.

Haakon Brænden (2. vara)

Haakon Brenden er 49 år og representerer MDG i Nordstrand bydelsutvalgs helse- og sosialkomite. Gjennom nesten 20 år har han arbeidet med ledelse og administrasjon i sykehus og nesten like lenge vært politisk aktiv på helse- og sosialtjenesteområdet, både som folkevalgt til Bydelsutvalget og fylkesleder i et annet Oslo-parti. Haakon er utdannet sivilingeniør ved NTNU og har gjennomført Solstrand lederutviklingsprogram (Solstrandprogrammet).

 

Siw Christine Hauger (3. vara)

Siw er 44 år og fra Lillestrøm. Siw jobbet i butikk fra hun var 15 år, og har også mange år bak seg som studiesekretær og studieveileder, It-ansvarlig og instruktør i grunnleggende IT verktøy ved Utdanningshuset. Fra 2010 har Siw vært selvstendig næringsdrivende som hud og spaterapeut. Hun har også vært styreleder i to år i et borettslag med 56 boenheter, med ansvar for omfattende prosjekter. Siw var aktiv i valgkampen til De Grønne i 2015 og vil gjerne bidra mer til Oslo MDG.