Hva mener vi?

Oslo MDG er byens tredje største parti og den politikken vi vedtar arbeider vi utrettelig med å få gjennomslag for i byråd og dermed gjennomført i byen vår. Siden vi kom inn i byråd i 2015 har vi endret Oslo. Vi har bygget eller oppgradert snart 100 km med ny sykkelvei, vi har elektrifisert kollektivtransporten og fått 4000 flere avganger. Vi har etabler gågater i sentrum og hjertesoner rundt skolene til barna våre.

Grunnplanken i Oslo MDGs politikk er valgprogrammet vi går til valg på ved kommunevalget 2023. Partiprogrammet for 2023-2027 finner du her. I tillegg til dette styrer vi byen på byrådserklæringen som er fremforhandlet sammen med SV og AP.

I tillegg til dette vedtar både årsmøtene og representantskapet til Oslo MDG resolusjoner:

Årsmøtet i 2022 vedtok følgende resolusjoner:

Representantskapet i Oslo MDG har vedtatt følgende resolusjoner:

2021 

2020

2019