Hulda Holtvedt

Holtvedt er leder i Oslo Grønn Ungdom og er ferdig med 2. klasse på Oslo Katedralskole. Hun har vært politisk aktiv siden 2011, blant annet med ulike verv i Elevorganisasjonen Oslo og Grønn Ungdom. Tross ung alder har Holtvedt erfaring med påvirkningsarbeid opp mot Rådhuset og har vært mye synlig og aktiv i media, både gjennom leserinnlegg og debatter i radio og på TV. Hun er brennende opptatt av klimasaken og sosial rettferdighet og mener klimakrisen må løses på en måte som ikke går hardt utover de svakeste i Norge og verden. Hun er også opptatt av utdanningspolitikk, ruspolitikk og internasjonal solidaritet.