Høringsinnstilling

Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å fremme følgende listeforslag til høring i fylkeslaget.

Listen er unummerert, og sortert alfabetisk etter fornavn. Komiteen er enstemmig.

Høringsfristen var 28.9.

Adam Tumidajewicz, Frogner, f. 1985
Nestleder i Oslo MDG. Representant i Frogner bydelsutvalg og styremedlem i Frogner MDG. Medlem i MDGs kontrollkomité.

Andrew Kroglund, Ullern, f. 1959
Representant i Ullern bydelsutvalg, internasjonal kontakt i MDG nasjonalt.

Anne Dubrau, Søndre Nordstrand, f. 1986
Daglig leder i Epleslang og tidligere formann i ByBi.

Beate Folkestad Habhab, St. Hanshaugen, f. 1961
Bystyrerepresentant og representant i byutviklingskomitéen. Representant i St. Hanshaugen bydelsutvalg.

Einar Wilhelmsen, Østensjø, f. 1974
Representant i Østensjø bydelsutvalg og leder komitéen for bydelsutvikling, miljø og kultur.

Einy Langmoen, Nordstrand, f. 1957
Representant i Nordstrand bydelsutvalg, talsperson og styremedlem i Nordstrand MDG.

Eivind Trædal, Gamle Oslo, f. 1985
Bystyrerepresentant og representant i helse- og sosialkomitéen.

Elsa-Britt Enger, Grünerløkka, f. 1942
Styremedlem i Oslo MDG.

Finn Dyrkorn, Stovner, f. 1966
Leder i Stovner MDG.

Hanna Elise Marcussen, Gamle Oslo, f. 1977
Byråd for byutvikling og tidligere nasjonal talsperson for De Grønne fra 2008 – 2014.

Harald August Nissen, Gamle Oslo, f. 1963
Leder i bystyrets kultur- og utanningskomité og gruppeleder for MDGs bystyregruppe. Sentralstyremedlem og tidligere nasjonal talsperson 2011-2014.

Hulda Holtvedt, Nordre Aker, f. 1999
Talsperson i Oslo Grønn Ungdom

Kristoffer Robin Haug, Bjerke, f. 1984
Leder i Bjerke MDG og representant i Bjerke bydelsutvalg. Ansvarlig for nasjonal kommunikasjonsskolering i MDG.

Lan Marie Nguyen Berg, Gamle Oslo, f. 1987
Byråd for miljø og samferdsel.

Lars Erik Mangset, St. Hanshaugen, f. 1981
Tidligere fylkesstyremedlem og nestleder i Oslo MDG.

Leif Ingholm, 35, Gamle Oslo, f. 1981
Leder i Gamle Oslo MDG og representant i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo. Styremedlem i De Grønne Glitrende (LHBT-nettverket til MDG).

Marion Godager Tveter, Østensjø, f. 1979
Bystyrerepresentant og representant i miljø- og samferdselskomitéen.

Mona Elisabeth Brøther, Nordre Aker, f. 1952
Nestleder i Oslo MDG. Tidl diplomat og ambassadør.

Per Espen Stoknes, Vestre Aker, f. 1967
Psykolog og samfunnsøkonom, forsker og førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI.

Shoaib M. Sultan, Søndre Nordstrand, f. 1973
Bystyrerepresentant og representant i finanskomiteen.

Silje Christine Andersen, Nordre Aker, f. 1990
Nasjonal talsperson i Grønne Studenter.

Siri Mittet, Sagene, f. 1973
Representant i Sagene bydelsutvalg og arbeidsutvalg. Styremedlem i Sagene MDG.

Solveig Arnesen, Grünerløkka, f. 1978
Leder i Grünerløkka MDG og representant i Grünerløkka bydelsutvalg.

Une Aina Bastholm, St. Hanshaugen, f. 1986
Nasjonal talsperson, 1. vara på stortinget, og tidligere fylkesleder i Oslo MDG.

Viktor Rakov Gjengaar, Gamle Oslo, f. 1980
Representant i Gamle Oslo bydelsutvalg.

Følgende kriterier ligger til grunn for komiteens arbeid. Disse er laget etter innspill fra bydelslagene, styret, Oslo GU, Oslo GS, Grønne Glitrende, Kvinnenettverket, Representantskapet til Oslo MDG og Stortingsgruppa.

Sammensetningen av stortingslista må reflektere et mangfold av kandidater med ulik bakgrunn og erfaring. Listen må ha god spredning, for eksempel når det gjelder kjønn, alder og bosted.

Listen bør ha kandidater med ulike kulturelle bakgrunner og som representerer flere deler av Oslo. Sammensetningen bør reflektere politisk bredde og ulike kompetanseområder. En representant for Grønn Ungdom skal stå høyt på lista.

I tillegg til kriteriene for sammensetning av lista, har vi følgende kriterier for kandidater:

  • Politisk teft, erfaring og forståelse
  • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig
  • Retorisk sterk og god i debatt
  • Kan skape entusiasme og engasjement
  • Stor varig arbeidskapasitet
  • Mentalt sterk og erfaren på kritikkhåndtering
  • Tid til valgkamp
  • Høy integritet og troverdighet
  • Samarbeidsevner både internt og eksternt
  • Kunne stå inne for prinsipprogrammet til MDG, og være medlem

For toppkandidatene er politisk teft spesielt viktig, hen må raskt kunne sette seg inn i store og komplekse saker.

I tillegg til de ovennevnte ble følgende kandidater ble vurdert. De har samtykket til at deres navn blir offentliggjort i nominasjonsprosessen. De som ikke har gitt samtykke, eller har trukket seg underveis, er ikke med i denne listen.

Anja Bakken Riise 1987 Gamle Oslo
Daniel Rees 1982 Gamle Oslo
Erik Schreiner Evans 1978 Gamle Oslo
Henrik Walter-Johnsen 1972 Grünerløkka
Herman Søndenaa 1990 Østensjø
Haakon S. Brænden 1966 Nordstrand
Ingrid Kleiva Møller 1986 Grünerløkka
Ingrid Liland 1990 Frogner
Ingrid Ophaug Dahl 1991 St. Hanshaugen
Ivar Arnesen 1999 Østensjø
Jonas Nilsen 1993 Grünerløkka
Janne Stene 1966 Vestre Aker
Julie Mørch 1990 Frogner
Knut Falk Qvigstad 1988 Vestre Aker
Knut Frederik Horn 1945 Vestre Aker
Kristin Viko Rasmussen 1988 Sagene
Linda Innbjør 1961 Gamle Oslo
Maiken Lønnerød McCormick 1976 Gamle Oslo
Marie Loe Halvorsen 1987 Gamle Oslo
Marie Storli 1992 Gamle Oslo
Marit M. Simonsen 1984 Sagene
Mattis Ulvang 1990 Nordre Aker
Miriam Innbjør 1987 Gamle Oslo
Miriam Langmoen 1994 Nordstrand
Morten Svensson 1955 Alna
Paul Viktor Wiker 1965 Nordre Aker
Pål Thygesen 1988 Gamle Oslo
Rasmus Reinvang 1970 Grünerløkka
Rolf Luneng 1958 Sagene
Sindre Buchanan 1982 St. Hanshaugen
Sirin Hellvin Stav 1988 Sagene

 

Nominasjonsprosessen
Kontakt

Nominasjonskomiteen
Nominasjonsmøtet
Høringsinnstilling