Hallvard Surlien

Hallvard Surlien
Hallvard Surlien

Hallvard har bakgrunn fra arbeid med miljø og klimautfordringer som koordinator for klimautvalget i Spire og fra Natur og Ungdom. Han har der vært leder for studentlaget ved UiO, og som representant for dem har han fulgt de internasjonale klimaforhandlingen i FN. Han har også erfaring fra politisk lobbyvirksomhet gjennom dette arbeidet.

Hallvard har vært medlem i partiet siden 2011 og har politisk erfaring som Nasjonal talsperson i Grønn Ungdom (GU) og sitter i sentralstyret og landsstyret i MDG i kraft av å være GUs talsperson. Hallvard har vært aktiv bidragsyter i arbeidet med MDGs klimaplan, MDGs alternative statsbudsjett og i arbeidsprogramprosessen i Grønn Ungdom. I en periode jobbet Hallvard frivillig i Grønn Ungdom (høsten 2011 – vår 2012) med særlig fokus på landbrukspolitikk og landbruksmeldingen.

Han har vært en aktiv politiker med mange gode debattinnlegg som skaper god synlighet i mediebildet. Han har lang organisasjonserfaring for sin unge alder, og er en viktig nettverksbygger i MDG, hvor han involverer mennesker rundt seg.

Lenker:
Nye meninger
Wikipedia