Grønne grupper med uformelle aktiviteter

Her er lenker til FB-grupper det kan være nyttig å følge med på:

De Grønne i det grønne — turgruppe som sporadisk inviterer til kortreiste utflukter (også i det hvite)

Grønn by-safari — arrangementer til ukjente perler i Oslo, med innlagt guide eller lokalkunnskap fra stedlige interessegrupper

Grønne småbarnsforeldre

De Eviggrønne — fellesskap for de over 50. Arrangerer sammenkomster når det kommer en anledning.