Faktasamling Oslopakke 3

Denne siden er et forsøk på å gi litt mer innblikk i fakta om Oslopakke 3 og prosjektene som diskuteres her. Mye av innholdet er nå utdatert ettersom avtalen er ferdigforhandlet. Vil du lese om Oslo MDGs posisjon kan du lese mer her, og hvis du lurer mer generelt på hva Oslopakke 3 er i 2016 gir denne siden en innføring.

21. april 2016

Prosjekter som i stor grad er utredet og har samfunnsøkonomiske beregninger

Samfunnsnytte Signalanlegg Sykkelsatsing Sentrumstunnel Trikk Tonsenhagen E18 Høvik E18 Sandvika E18 Asker
Total kostnad 2.7 7.9 16.0 0.9 13.3 8.4 15.3
Bompengekost 2.0 4.0 6.0 0.9 10.0 6.3 11.5
Penger «tjent» per hundre kroner 55 52 31 6 -18 -34 -58
Kilde Kvalitetsikring av KVU Vedlegg 6 KVU Oslo navet* Vedlegg 6 KVU Oslo navet Egen KVU KVU Alt 4 Nasjonal Transportplan kommunedelplan

KVU = Konseptutvalgsutredning
* Sitat: «Kostnadene ved gjennomføring av Oslo kommunes sykkelstrategi er beregnet til 7.900 millioner kr. Slik det er anslått over, er dette tilstrekkelig til å forsvare en investering på mer enn 12 000 millioner kr.»
** Sitat: «Tar snitt nytte fra T-banealternativet i KVU Oslo-navet opp mot kostnader i samme rapport. T-banealternativet inkluderer også andre t-banetiltak og noe tog, men tunnelen er nok egentlig mest nyttig.»

Prosjekter som er i sluttfasen

 

 

Drift og vedlikehold

I Oslopakke 3 finansieres også en del kollektiv drift og vedlikehold. Behovet for t-baneoppgradering østover er veldig stort, og på sikt må også Røabanen og Holmenkollenbanen vedlikeholdes. Her er det snakk om beløp på flere milliarder.

Hvis rushtidsavgift innføres er det også rimelig å anta at flere vil ta kollektiv noe som krever mer penger til drift av kollektiv.

Prosjekter som er på ulike ønskelister

 • Trikk på Ring 2
 • Trikk Tonsenhagen
 • Trikk Ljabru - Hauketo
 • Trikk Hovinbyen
 • Røatunnelen
 • Kollektivløsninger Nedre Romerike
 • Lokk på E18 ved Filipstad
 • Riksvei 4 Kjul - Åneby
 • E6 Manglerud i tunnel/lokk
 • Forbedringer Trondheimsveien
 • Riksvei 4 Hagantunnelen
 • Trikk Vippetangen
 • Trikk Filipstad

Partenes forslag (UTDATERT)

Merk at partene selvfølgelig har beveget seg underveis i forhandlingene, og at det nå foreligger en endelig avtale som alle signerer på.

Dette er et forsøk på å se på hva de forskjellige forhandlingspartene mener basert på medieoppslag i april 2016.

 

Bompengeregnskapet Akershus høyre  MDG og Byrådserklæringen Oslo Oslo Høyre
Eksisterende bompenger 60 60 60
Bompenger til E6 Manglerud 0 0 8.2
Rushtidsavgift med noe økning 0 7 0
Miljøavgifter 8 13 8
Bompenger til E18 25.8 0 14
SUM BOMPENGER 93.8 80 90.2
Veiprosjekter
E18 -27.8 0 -16
Allerede igangsatt/mindre veiprosjekter -16.2 -17.7 -16.2
E6 Manglerud 0 0 -9.3
Mellomstore veiprosjekter sent i perioden -4.8 -4.8 -4.8
Kollektiv og sykkel
Drift kollektiv -17.2 -18.8 -17.2
Nedre Romerike kollektiv -6 -6 -6
T-bane og trikk ymse -9.5 -9.5 -9.5
Fornebubanen -4.2 -4.2 -4.2
Sentrumstunnelen -6.4 -6.4 -6.4
Sykkelveinett -4.2 -6.6 -4.2
Signalanlegg -3.8 -3.8 -3.8
Trikk på ring 2 -2.2
Balanse -6.3 0 -7.4
Lovet andel vei 30%**
Reell andel vei 48.75% 28.13% 47.44%
Lovet andel kollektiv og sykkel 70%**
Reell andel kollektiv og sykkel 51.25% 71.88% 52.56%

Balansen må gå i 0 eller pluss. Tabellen har blitt oppdatert med hjelp fra Høyres Aksel Fridstrøm.
**Hva Akershus lover andel vei og kollektiv av strides de lærde om, hvis man tar med øremerkede penger til kollektiv fra staten blir kollektivandelen høyere.