De Grønne går i forhandlinger med Ap og SV i Oslo

Miljøpartiet De Grønne går i dag inn i forhandlinger med Ap og SV om byrådsmakt i Oslo, etter en helhetlig vurdering. Politisk avstand til Frp er en viktig faktor for beslutningen.

24. september 2015

 
– De Grønnes visjon er å gjøre Oslo til verdens beste klima- og miljøhovedstad, og sikre at Oslo blir en nullutslippsby innen 2030. Dette handler om politisk vilje.
 
– De som vil ha vår støtte, blir nødt til å levere politikk for renere luft, lavere klimagassutslipp, grønnere byrom og et kraftig løft for gående, syklende og kollektivreisende, sier Lan Marie Nguyen Berg, bystyrerepresentant for De Grønne i Oslo.
 
De Grønne har hele tiden vært tydelige på at de ønsker å snakke med høyresiden, venstresiden og sentrumspartiene.
 
– Vi har hatt gode samtaler med samtlige partier etter valget, og nøye vurdert programmer og innsats i bystyret. Basert på dette og de mulige konstellasjonene i det nye bystyret, var det mest naturlig å innlede forhandlinger med Ap og SV, sier Nguyen Berg.
 
Partiet understreker at de har hatt konstruktive samtaler med H, V og Krf, men at dagens byråd vil være avhengig av FrP selv med De Grønnes støtte. Dette har vært en del av vurderingen.
 
– Både miljøpolitisk og i sosiale spørsmål er Carl I Hagen og FrP et parti det er krevende  for oss å samarbeide med, sier Nguyen Berg.
 
Forhandlingsutvalget mener en konstellasjon med Ap og SV har potensiale til å gjennomføre en grønnere politikk i Oslo. Men etter årets miljøvalg ser vi allerede at alle partiene allerede beveger seg i grønnere retning.
 
– Vi tror SVs miljøengasjement og Aps vilje til å komme oss i møte, er et godt utgangspunkt for de videre forhandlingene, sier Nguyen Berg.
 
–  Nå vil vi sette oss ned og diskutere. Først må vi ha en helhet på bordet som vi kan ta stilling til. Vi ser frem til positive og konstruktive forhandlinger, sier Nguyen Berg.
 
Miljøpartiet De Grønne påpeker at de ønsker sterkere samarbeid med miljøengasjerte partier i årene framover.
 
– Venstre og Krf har samarbeidet med oss i Trondheim, og Venstre samarbeider vi med flere andre steder. Muligheten for en sentrum-venstre-konstellasjon har også vært tema i samtalene vi har hatt i Oslo. Dessverre har både Venstre og KrF avvist dette i denne omgang.
 
Forhandlingene vil nå tas videre av De Grønne sitt forhandlingsutvalg i Oslo. Utvalget består av Nyguen Berg, Oslo-leder Torkil Vederhus, bystyrerepresentant Harald Nissen, og tidligere nasjonal talsperson for De Grønne, Hanna E. Marcussen.
 
For mer info og avtale om intervjuer, kontakt:
Mediesjef Carl Johansen, tlf. 957 25 414, carl.johansen@mdg.no