Camilla Williams

Camilla Williams
Camilla Williams

Camilla er MDGs Talsperson for lokallaget på Nordstrand, vara til styret i Oslo MDG, og alminnelig medlem i fylkesnemda for barne- og sosialsaker. Hun er en av drivkreftene i Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen og er en aktiv debattant i media. Camilla studerer rettsvitenskap på UiO (4de avdeling) og utdannelse i psykologi fra Arizona State University og som samtalecoach i psykosyntese.

Hun er meddommer i Borgarting Lagmannsrett, og har god kunnskap om samfunnets juridiske strukturer. Hun har erfaring som barnehageleder og mange års erfaring fra salgsledelse i Norge og USA, og har en ”selgerpersonlighet”. I arbeidet som coach er hun opptatt av kommunikasjon og dialog og har vist styrke i arbeidet som motivator gjennom å skape engasjement blandt mennesker rundt seg.


Lenker:
Nye meninger
Facebook

Kontakt:
camillawilliams@live.com
Twitter: @williamscamilla