Benkeforslag nominasjonsmøte november 2018

22. november 2018

Det er fremmet tre benkeforslag:

Lokallaget i Nordstrand MDG foreslår at Einy Langmoen kommer med blant topp ti ved at hun benker mot kandidat nr 7, Eivind Trædal
Begrunnelse under

Lokallagsleder i Grünerløkka MDG har foreslått at Rasmus Reinvang kommer blant topp ti, ved at han benker mot kandidat nr. 9, Viktor Gjengaar, Gamle Oslo
Begrunnelse under


Lokallagsleder i Gamle Oslo MDG har foreslått at Miriam Einangshaug, kommer blant topp ti, ved at hun benker mot kandidat nr 6, Sabina Syed.
Begrunnelse under


Einy Langmoen

Jeg heter Einy Langmoen og er MDG-politiker på Nordstrand. Jeg tror MDG vil tjene på at jeg får en plass på den kumulerte lista. Jeg benker på Eivind Trædals 7.-plass. Hvorfor benker jeg?

Oslo MDG trenger større mangfold på lista og i profileringen utad. Lista mangler representasjon over femti år og fra en typisk blå ytre bydel som Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker og Nordstrand. Der har De Grønne et stort velgerpotensiale som er opptatt av naturvern, økologi og biomangfold. 

Hvilke saker vil jeg jobbe for?Demokrati: Min viktigste hjertesak er å bygge demokratiet på en måte som oppmuntrer folk flest til å involvere seg. Politikere har et stort ansvar for at den offentlige debatten føres på en respektfull måte. Da kreves det aktiv vilje til å lytte nedover og evne til å justere egne oppfatninger.

Byutvikling: I et Oslo med sterk befolkningsvekst er det ekstra viktig å ta vare på eksisterende bomiljøer. Knutepunktsfortetting kan være nødvendig, men det krever et helhetlig fokus som også prioriterer lokale grøntområder og møteplasser. Å rive opp etablerte nabolag for å bygge høyt og tett, er tvilsom miljøpolitikk. Grøntområdene i Oslo, også hagene i småhusområdene, er med på skape trivsel og bidra til biologisk mangfold.

Kultur: Et langt liv som musiker og tillitsvalgt har gitt meg førstehånds kjennskap til kulturlivet, og i høst tok jeg initiativ til et uformelt nasjonalt kulturutvalg for å bidra til å lage en god og tydelig kulturpolitikk for MDG. Jeg vil arbeide for å løfte de utøvende frie kunstnerene, institusjonene og Oslo kulturskole. Amatør- og profesjonell virksomhet henger nøye sammen, og alle Oslos barn og unge skal ha et godt kulturtilbud, uavhengig av foreldrenes økonomi. Jeg vil jobbe for god, grønn kulturpolitikk på Rådhuset!Sosialt engasjement: Jeg har engasjert meg for leksehjelp, demensomsorg og gode uteområder i kommunalboliger på Nordstrand. Å gjøre Oslo til en grønnere by er et folkehelseprosjekt like mye som et miljøprosjekt, men det krever også at vi er ydmyke ovenfor eldre og andre som ikke kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Vi lever i Norges mest mangfoldige by, der mennesker med svært ulike liv og identiteter kommer sammen. Jeg vil jobbe for en tilrettelagt og tilgjengelig by for alle, der vi som politikere ikke er redde for å innrømme feil og lytte til de som påvirkes av politikken vår.

Hvem er jeg?
Jeg er godt voksen (61) og har tre voksne barn. De siste 24 årene har jeg bodd på Ekeberg, der jeg har både gatas frodigste (noen mener villeste:-)) hage og nabolagets mest bortskjemte småfugler. Jeg meldte meg inn i MDG i 2012 etter et par år som medlem i Venstre, og har hatt verv i partiet siden da. I inneværende bystyreperiode representerer jeg De Grønne i Nordstrand bydelsutvalg. De siste årene har jeg sittet i lokallagsstyret og styret i Oslo MDG.

Jeg er musiker og kulturskolelærer. Min politiske bakgrunn kommer i stor grad fra fagbevegelsen, og for tiden har jeg et frikjøp som hovedtillitsvalgt for kulturskolelærerne i Bærum. Jeg har vært mye synlig i media i forbindelse med aktuelle Oslosaker, slik som asfaltfabrikk på Sjursøya, utbyggingen på Ekeberg, bevaring av friområde på Holtet og fortsatt trikkeholdeplass på Jomfrubråten.

Jeg verdsetter en god diskusjon, og mener at uenighet gjør løsningene bedre. Det forutsetter at man lytter til og respekterer sine meningsmotstandere.

På nominasjonsmøtet 26. november skal vi finne våre kandidater for et lokalvalg. For en bystyrepolitiker må hovedfokus være Oslo. Vi som parti trenger både de store perspektivene, og interesse og engasjement for byen vår. Mitt kandidatur vil tilføre lista en lokal forankring i “blå” ytre bydeler, som ellers ikke vil være representert. 

Jeg mener at jeg kan virke samlende på partiet og bidra med perspektiver og en bakgrunn som bør finnes på lista, og jeg håper på å få nominasjonsmøtets tillit til å bli valgt inn på topp ti og forhåpentligvis inn i bystyret.


Rasmus Reinvang

Hei!

Som noen av dere sikkert vet, vil lokallagslederen på Løkka, Henrik Johnsen, forsøke å benke meg inn på topp 10 på nominasjonsmøtet. Jeg er glad og stolt over den sterke støtten fra lokallaget mitt i nominasjonsprosessen! Etter 3 års arbeid i byrådet er jeg meget motivert for å bidra som en mer synlig politiker i valgkamp og i bystyret. (Jeg tar ikke gjenvalg som byrådssekretær.)

Men hvem er jeg, og er det bra for MDG Oslo å ha meg med i topp 10 lista? Det siste er jo hovedspørsmålet. For å gi dere bedre muligheter til å vurdere det, vil jeg gjerne presentere meg selv og hva jeg er særlig opptatt av (flere har spurt).

Jeg er 48 år gammel og har kidsa Mira (12) og Ruben (10) hos meg annen hver uke. Jeg har lastesykkel og er opptatt av å få hverdagen til å gå opp på en miljøvennlig måte. Jeg er egentlig religionshistoriker (indisk filosofi), men har jobbet med miljø og bærekraft de siste 20 årene. Før jeg begynte i byrådet i 2015, jobbet jeg i privat næringsliv med utredninger og analyser knyttet til miljø, klima og byutvikling, og før det igjen som rådgiver og programleder i WWF Verdens Naturfond i en årrekke.

Jeg brenner for bærekraftig utvikling i bred forstand (klimagassutslippene må ned!, sykkelnettet må bygges ut!, nasjonalpark i Marka!), men hvis jeg skal trekke frem tre hjertesaker må det bli:
• Mer natur i byen
• Gode, grønne bydeler
• Oslo: Liberal og inkluderende by

Mer natur i byen.
Det er naturen i byen som gjør byen levelig; parkene, de ti vassdragene som strekker seg fra Marka til fjorden, de 88 000 store og markante trærne vi har innenfor byggesonen (fakta!), og alt det andre grønne – buskene med spurver og pinnsvinene i borettslaget. Bynaturen gir oss sanseopplevelser som beroliger en kropp som går i overdrive i det moderne arbeidslivet, gir oss muligheter for rekreasjon og styrket folkehelse, er tumleplasser for barn, oaser for eldre, læringsarenaer for oss alle, den binder opp støv og annen forurensing, den reduserer støy, den absorberer styrtregn etc. etc. Naturen gjør byen god. Og så trenger naturen faktisk byen. Oslo er kommunen med størst biologisk mangfold i Norge, og mangfoldet er i hovedsak i byggesonen hvor folk bor og ferdes. Byer er superviktige arenaer for å stoppe raseringen av klodens biologiske mangfold– den ”andre” altoverskyggende miljøtrusselen ved siden av klima. Mer natur i byen er rett og slett vinn-vin, for oss og for økosystemet vi er en del av. Kampsaker for meg er byggegrenser på 20 meter langs alle vassdrag, god og rettferdig adgang til grønt i hele den tette byen (det er i dag store forskjeller mellom bydeler), rausere parker i nye byområder og etablering av et sammenhengende grøntnettverk på kryss og tvers gjennom byen.

Gode, grønne bydeler.
Hvis Oslo skal være en god by, må Oslo være en by som består av strøk med gode, grønne nabolag. I et grønt bystrøk har du en god miks av bolig, næring, offentlige tilbud og kultur, slik at det meste er tilgjengelig innenfor en 10 minutters sykkeltur. Det reduserer transportbehov og gir et lokalt mangfold. Områdesatsinger er i dag noe man gjør i ”utsatte områder” og utvalgte bydeler, men hvorfor ikke ha ”grønne områdesatsinger” i alle bydeler? Bydelene bør få midler til å legge til rette for utvikling av miljøvennlige og bærekraftige strøk, hvor det legges til rette for delingsøkonomi og styrking av sosiale nettverk. Hele Oslo har mye å lære av erfaringene fra arbeidet med områdeløft i Groruddalssatsingen. En grønn livsstil må bygges nedenfra, fungere lokalt og i hverdagen, og da må vi også jobbe på bydels- og strøksnivå i tillegg til det mer overordnede!

Oslo: Liberal og inkluderende by.
Oslo har blitt en liten storby og jeg elsker denne byen, selv om det sant å si også er mye rart her! Oslo er en erkenorsk by grunnlagt i vikingtida og Oslo er en internasjonal by hvor du hører alle språk på gata. Jeg synes dette er dødskult. Jeg heier på alle som vil komme til Oslo for å være seg selv og prøve lykken. Jeg heier på alle som vokser opp i Oslo i dag. På skolen til kidsa jobber de godt med håndtere forskjellighet. I skolegården til kidsa er alt mulig og intet er rart. Sånn er det ikke i voksensamfunnet – enda. Jeg mener MDG må være en fanebærer for det liberale og mangfoldige Oslo.

Som mange andre i Oslo MDG ble jeg i 2015 kastet inn i en ny rolle. Jeg ble valgt inn som BU-representant, og fikk jobb som byrådssekretær. Det har vært utrolig givende og lærererikt. Jeg har blitt godt kjent med saksgangen og spillet i rådhuset og vet hvordan MDG kan få gjennomslag i praksis. Jeg har fått grundig erfaring med å jobbe med kommunikasjon ved å løfte frem andre profiler (særlig Hanna). Jeg har vært mye rundt i byen de siste årene og pratet om MDGs og byrådets politikk for forsamlinger som ikke består av MDGs kjernevelgere. Jeg er ganske kjent i mange lag etter hvert, og jeg tror jeg har en profil som kan bidra til at MDG får velgere ut over de vi fikk ved siste valg.

Jeg har tenkt mye den siste uka på benkingen. Jeg var i tvil forrige helg om det ville være riktig å benke mot både Viktor og Arne. Som Anna S. Kvam har påpekt, er Arne faktisk den eneste kandidaten fra Oslo vest på topp 10 (når man ser bort fra vår ungdomskandidat Rauand). Jeg synes Arne er dyktig og jeg mener Oslo vest er et viktig område for oss som et blokkuavhengig parti. Vi har også et godt velgergrunnlag der. Jeg har landet på at vi trenger en god kandidat som Arne i Oslo vest på topp 10 lista. Jeg vil derfor be Henrik om kun å benke meg mot Viktor Gjengaar fra Gamle Oslo, på plass nummer 9.

Jeg synes valgkamp er veldig gøy og er motivert til å drive valgkamp med resten av Oslo MDG. Jeg vil som en toppkandidat (plass 9 er topp!) prioritere valgkamp høyt, med utspill i media, deltagelse i debatter, være ute og treffe velgere, og gjøre alt jeg kan – sammen med dere. Dette er viktig! Det er en stor tillitserklæring å få lov til å representere MDG, og jeg vil stå på for å leve opp til den tilliten også de fire årene etter valgkampen. Det er i hverdagen de politiske målene våre skal realiseres. Uavhengig av om vi kommer i byråd igjen eller ikke, vil jeg stå på for at vi får gjennomslag for politikken vår og synliggjøre våre gjennomslag. Jeg er veldig stolt av alt det MDG har fått til i Oslo de siste tre årene – men vi er ikke i mål før den gode nullutslippsbyen med grønne strøk og nabolag er på plass!

Til aller sist. Noen sa jeg burde legge ut et bilde. Jeg har valgt meg piggsvinet. Det symboliserer den naturen i byen vi ofte glemmer, det symboliserer ukuelig motstand, og det symboliserer en som tar fighten når det er nødvendig – med hele seg. Vil du ha et piggsvin i topp 10, så stem på Rasmus på møtet 26.11.


Miriam Einangshaug

Kjære Oslo MDG!

Jeg vil under nominasjonsmøtet benke 6. plassen til Sabina Syed og ønsker å forklare hvorfor. I tillegg vil jeg på svare noen av spørsmålene som har kommet i det siste.

Så hvem er jeg og hvorfor skal dere stemme på meg på mandag?
Jeg er 24 år, oppvokst i Nord- Trøndelag og bor i dag på Grønland. Per i dag er jeg sisteårsstudent på bachelorprogrammet beredskap og krisehåndtering. Jeg brenner for en trygg og inkluderende by, hvor barn og unge har de samme mulighetene uavhengig av hvor i byen de bor og foreldrenes lommebok. Erfaringen min fra å ha jobbet med barn med utfordring i skole og barnevern har forsterket dette. Grønn politikk er ikke bare klodevennlig politikk, det er også menneskevennlig politikk.

Min organisatoriske erfaring begynte i 4H, hvor jeg raskt fikk styreverv. Jeg har vært politisk engasjert så lenge jeg kan huske, og i tenårene var jeg svært engasjert i AUF, hvor jeg satt i fylkesstyret i tillegg til at jeg under min tid der ledet to lokallag, ett på Inderøy og ett i Trondheim. Imidlertid valgte jeg å tre ut av alle mine organisatoriske verv i 2012 som følge av at jeg sommeren 2011 var tilstede på Utøya under terrorhandlingene. I 2016 deltok jeg på et oljevernkurs i regi av WWF, og møtte en MDGer som fikk meg til å vurdere å ta del i politikken igjen (jeg har stemt MDG siden 2015).

Flere spør hvorfor jeg er villige til å risikere at ytre by mister en representant når vi allerede har folk fra bydelen på lista. Jeg mener at geografi ikke bør være overordnet engasjement og stå på-vilje. Innsats og engasjement bør belønnes. Jeg kommer fra en bydel med tre profilerte politikere, to av dem på topp 2. Dette gjør det vanskelig for andre flinke folk fra Gamle Oslo å hevde seg i toppen. Jeg mener det derfor er legitimt at jeg utfordrer Sabinas kandidatur; vi er jevnaldrende og vi virker å engasjere oss for mye av de samme politiske områdene.

Jeg har lagt ned mye innsats i MDG. I dag sitter jeg i fylkesstyret, i Gamle Oslo- styret i tillegg til at jeg noen ganger i uka jobber frivillig med kommunikasjon på Rådhuset. I vår var jeg delaktig i å opprette det frivillige kommunikasjonsnettverket for MDG i Oslo for å øke kompetansen på kommunikasjon i lokallagene, og sitter i dag med hovedansvaret for denne gruppen. Jeg anser meg som en som er “på”. Jeg har flere ganger vært på trykk i nasjonale medier, og jobber for å være synlig for å fronte alle de gode tingene som skjer i Oslo med oss i byråd. I vår valgte jeg å ta flere fag på skolen, i tillegg til at jeg sørget muligheten til å levere bacheloroppgaven min senere. Dette gjorde jeg før jeg hadde tenkt tanken på at en bystyreplass kunne være aktuelt, fordi jeg ønsket å ha mest mulig tid til å engasjere meg i valgkampen neste år.
Å engasjere seg i MDG er først og fremst det viktigste jeg gjør, men også det morsomste. Jeg er ydmyk og takknemlig over den reisen jeg har fått være med på så langt, men tror også at meg på 6. plass vil gagne partiet ytterligere.