Årsmøte i Oslo MDG 2021

Oslo Miljøpartiet De Grønne inviterer alle medlemmer til årsmøte 23. og 24. januar 2021. Møtet blir avholdt digitalt på zoom. Alle medlemmer av Oslo MDG som har betalt medlemskontingent i 2020 har stemmerett på årsmøtet. Påmeldingslenke til møtet finner du her. Frist for påmelding er 14. januar kl. 23.59. 

På årsmøtet i år skal vi behandle endringsforslag til partiprogrammet til MDG. Endringsforslag til programmet sendes her. Frist for å sende endringsforslag er 8. januar 2021. Redaksjonskomiteens innstilling til disse innsendte forslagene sendes ut 15. januar 2021 til påmeldte medlemmer. Her kan du se endringsforslag som har kommet inn. 

Siste frist for innmelding av saker (med sakspapirer) blir lørdag 26. desember 2020 og kan sendes oslo@mdg.no. For sent innkomne forslag kan behandles kun hvis årsmøtets flertall ønsker det.

 


 

Nyttige lenker: