Fotocredit:

Årsmøte 2019

Årsmøtet 2. – 3. mars på Kulturloftet, Årvoll Gård.

8. februar 2019

Referat foreligger her

Bli med å avgjøre viktige saker og retningen for Oslo fylkeslag i valgåret 2019! Sett av datoen og bli med å bestemme programmet, velge nytt styre, samt vedta budsjett og handlingsplan. Vi trenger to dager til årsmøte. Lørdagen går med til å drøfte program for neste periode 2019-23.

Meld deg på her, helst innen 28. februar, slik at vi bedre kan beregne mat og møblering. Påmelding er imidlertid ikke obligatorisk. Alle medlemmer kan møte, uavhengig om de er påmeldt eller ikke.

Frister å merke seg:

  • 4. januar: første innkalling til alle medlemmer
  • 1. februar: innsendelse av forslag til årsmøtet sendes oslo@mdg.no
  • 8. februar: utsendelse av endelig innkalling
  • 23. februar: innsendelse av endringsforslag til programmet. Endringsforslag til Oslo MDGs program 2019-2023
  • Møtestart: Evt. hasteresolusjoner
  • Frist for å melde seg som benkekandidat er to timer før valgsak.
  • Forslag i andre saker kan fremmes frem til strek settes i debatten.

Se for øvrig Forslag til forretningsorden 2019

 

Annet praktisk: 

Årvoll Gård ligger i Årvollveien 35. Buss 31 til Tonsenhagen eller Grorud stopper like før på holdeplassen Årvollveien og kjører hele døgnet.
Vi trenger frivillige til årsmøtet! Vi mottar gjerne påmeldinger til å bidra som frivillig til praktiske oppgaver før, under og etter møtet.

Det blir årsmøtefest samme sted fram til kl 22:00 lørdag 2. mars. Ta med drikke. Det er fullt mulig og akseptert i MDG å ha en flott fest, selv om man bare drikker vann eller brus.

 

Her er alle sakspapirer (med unntak av Sak 3) samlet i ett dokument: Årsmøtepapirer 2019

 

Sak 3 finnes her:

Årsregnskap-2018

Økonomisk beretning 2018

Budsjettforslag 2019

 

Sak 7 Program: Endringsforslag til Oslo MDGs program 2019-2023 finnes her

Referat fra Årsmøte 2018 finnes her.

Her er lenke til skjema for endringsforslag (alle saker unntatt program)

Her kommer evt. endringsforslag til saker, samt benkeforslag til valg.

Meld deg på her, helst innen 28. februar.

Vel møtt!


Forslag til dagsorden:

Lørdag 2. mars:

08:00 Innsjekk åpner
09:00 Velkomst ved styreleder
09:10 Tale, byråd
09:30 Konstituering
10:00 Programkomiteen presenterer
10.15 Intro, programkapitler 1-4
10.25 Debatt, programkapitler 1-4
11.30 Lunsj
12.00 Tale, byråd
12:20 Intro, programkapitler 5-9
12:20 Debatt, programkapitler 5-9
13:45 Intro, programkapitler 10-13
13:52 Debatt, programkapitler 10-13
14:40 Pause
14.55 Intro, programkapitler 14-17
15.05 Debatt, programkapitler 14-17
15.15 Intro, program, saker som ikke er omtalt og form
16.05 Debatt, andre problemstillinger
16.30 Avslutte
Aktivitet i området
1730 Middag

Kvelden: årsmøtefest !

Søndag 3. mars:

08.00 Innsjekk
09.00 Tale av Oslo Grønn Ungdom
09.10 Votering program
11.30 Lunsj
12.00 Tale
12.15 Årsmelding, regnskap, revisor
12.30 Valg
13.00 Handlingsplan
13.15 Budsjett
13.30 Sak 9, Samarbeidspørsmål, debatt og vedtak
14.00 Møteslutt


Hvem har stemmerett på årsmøtet?
Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende eller forrige kalenderår i Oslo MDGs medlemsregister. For nye medlemmer gjelder at de har betalt kontingent minst fire uker før møtet starter.