Fotocredit:

Årsmøte 2019

Alle medlemmer er velkommen til årsmøtet 2. – 3. mars på Kulturloftet, Årvoll Gård. Vi trenger to dager til årsmøte, da vi skal vedta program for neste periode 2019-23.

 

Sett av datoen og bli med å bestemme programmet, velge nytt styre, vedta resolusjoner, si ja eller nei til vedtektsendringer, samt avgjøre neste års handlingsplan.

 

Denne siden vil bli utviklet med mer innhold og informasjon om årsmøtet.

 

19. desember 2018

Frister å merke seg:

  • 4. januar: første innkalling til alle medlemmer
  • 1. februar: innsendelse av forslag til årsmøtet (lenke til resolusjonsforslag)
  • 8. februar: utsendelse av endelig innkalling
  • 22. februar: innsendelse av endringsforslag til programmet (lenke til forslagsskjema)

Det er ikke påmelding til årsmøtet, men om du har diettbehov, er det fint om du melder det til trond@mdg.no en uke før møtet.