Fotocredit:

Årsmøte 2017

Årsmøte i Oslo MDG er åpent for alle medlemmer av Oslo MDG. Årsmøtet tar viktige veivalg for MDG, som valg av fylkesstyre, endringer av vedtekter, vedtak av handlingsplan og politiske resolusjoner.

2. februar 2017

Tid: 11. mars, klokken 08:15 – 17:00
Sted: Storsalen i  Staffeldtsgate 4

Referat fra årsmøtet finnes her.

Fullstendige sakspapirer (unntatt resolusjoner) i pdf-format finner du her

Innkomne forslag til programdebatt finnes her.

Andre innkomne endringsforslag finnes her

Resolusjoner finner du her

Du finner også innstillingene til verv her.

Har du endringsforslag til noen av sakene eller lyst til å stille til valg? Send inn forslag i forkant av årsmøtet og meld ditt kandidatur her.

 

PRAKTISK: Ta gjerne med kake til kakesalg. Det blir barneparkering.

 

Dagsorden og forslag til tidsplan:

08:15 – 08:50: Registrering av delegater

SAK 1 09:00 – 09:30: Åpning og konstituering 30 min

SAK 2 09:30 – 10:30: Programdebatt 60 min

10:30 – 10:45: Pause 15 min

10:45 – 11:45: Programdebatt 60 min

SAK 3 11:45 – 12:00: Årsrapporter 15 min

3A) Årsrapport Oslo MDG

3B) Årsrapport bystyregruppa og byrådsavdelingene

3C ) Årsrapport Oslo Grønn Ungdom

12:00 – 12:45: Lunsj 45 min

SAK 4 12:45 – 13:15: Regnskap og budsjett 30 min

SAK 5 13:15 – 13:45: Vedtektsendringer med votering 30 min

SAK 6 13:45 – 13:50: Fordelingsnøkkel av landsmøtedelegater 5 min

13:50 – 14:00: Pause 10 min

SAK 7 14:00 – 15:00: Resolusjonsdebatt 60 min

SAK 8 15:00 – 15:30: Prinsipper for politiske utnevninger i Oslo MDG 30 min

SAK 7 15.30 – 16.00: Resolusjoner – votering 30 min

SAK 9 16:00 – 16:45: Valg 45 min

9A) Valg av styre

9B)  Valg av valgkomité

9C) Valg av nominasjonskomité

9D) Valg av programkomité

SAK 10 16:45 – 17:00: Handlingsplan 15 min

17:00           Slutt

Hvem har stemmerett på årsmøtet?
Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Oslo MDGs medlemsregister.