Fotocredit: Lise Margrethe Nilsen

Årsmøte 2016

Årsmøtet 2016 ble gjennomført på Ulsrud Vgs. 13 . februar.  Referat fra møtet finner du her, under er fullstendige sakspapirer.

Tid: 13 februar, klokken 09:00 – 17:00
Sted: Ulsrud VGS.

Enkleste måte å ta seg til Ulsrud VGS er å ta t-bane linje 3 mot Mortensrud, så går man av på Bøler T. Man kan se bygningen fra t-banestasjonen.

I denne mappa finner du fullstendige sakspapirer.

SAKSLISTE

Sak 1 – Konstituering
Sak 1D – Forslag til tidsplan
Sak 1E – Forslag til forretningsorden

Sak 2 – Resolusjonsforslag
Hasteresolusjon

Sak 3 – Vedtektsendringer

Sak 4A – Årsbereting Oslo MDG
Vedlegg sak Sak 4A: Årsregnskap 2015 // Vedlegg, faktisk mot budsjett 2015  //  Revisors beretning 2015
Sak 4B – Årsberetning bystyregruppa
Sak 4C – Årsberetning Oslo Grønn Ungdom

Sak 5 – Budsjettforslag-2016-2019

Sak 6 – Handlingsplan

Sak 7 – Fordelingsnøkkel Landsmøtedelegater

Sak 8 – Partibidrag

Sak 9 – Valg
A. Valgkomiteens innstilling til til nytt styre
B. Valgkomiteens innstilling til ny nominasjonskomite
C. Nominasjonskomiteens innstilling på ny valgkomite