Årsmøte 2016: Innstilling på ny nominasjonskomite

Arbeidet med innstilling til nominasjonskomité har gått paralelt med instilling til styre. Valgkomiteen så etter personer med stort nettverk, som er lojale til partiet og har gode samarbeidsevner, samt orgnisasjonserfaring. Samtidig må komiteen besitte noe politisk erfaring og ha erfaring fra lignende arbeid. Spesielt leder av komiteen må evne å ”stå i det”, og tåle kritikk. I tillegg har valgkomiteen tilstrebet en spredning i kjønn, lokallag og alder.

Årsmøtet velger nominasjonskomité 13. februar 2016.

24. januar 2016

Innstilt nominasjonskomité

  • Leder: Kristian Normand
  • Medlem: Veslemøy Waage (gjenvalg)
  • Medlem: Lillian Bredal Eriksen
  • Medlem: Geir Storli Jensen
  • Medlem: Isa Maline Alstadius Isene
  • Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom)
  • Vara: Børge Roum
  • Vara: Siri Klemetsaune (gjenvalg)
  • Vara: Svein-Magne Gjessing
  • Vara: Kristian Vea

Beskrivelse av innstillingen

Kristian Normand, 1987, Grünerløkka

Kristian er 28 år, og jobber som sjefsutvikler i et reklamebyrå i Oslo. Han har vært engasjert i MDG siden 2009, og har bl.a jobbet på partikontoret, vært internasjonal kontakt og arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, og styremedlem i Føderasjonen av Europeisk Grønn Ungdom (FYEG). Tidligere har han også vært vara til kontrollkomiteen og til styret til Oslo MDG. Han har også jobbet frivillig med å hjelpe lokallag i MDG med hjemmesidene deres frem mot lokalvalget.

Veslemøy Waage, 1996, Gamle Oslo

Veslemøy er 19 år, oppvokst i Oslo og går for tiden på Regnskogslinja ved Sund fhs. Hun har nylig kommet hjem fra en måned studietur til peruansk Amazonas, og skal nå ut på foredragsturné om miljø, regnskog og urfolk. Hun har vært medlem av MDG siden 2011 og er tidligere leder av Oslo Grønn Ungdom, der hun bl.a. hadde et sentralt ansvar under valgkampen i 2013. For tiden sitter hun i valgkomiteen til Grønn Ungdom, i tillegg til nominasjonskomiteen.

Lillian Bredal Eriksen, 1970, Søndre Nordstrand

Lillian er 45 år og arbeider som sekretariatsleder for bystyregruppen til Oslo MDG. I Oslo MDG har Lillian vært medlem av programkomiteen, valgkomiteen for Oslo, leder for Søndre Nordstrand MDG og er nå BU- medlem. Hun har hovedfag i politisk samfunnsgeografi og masterkurs i kommunikasjon.  Lillian har arbeidserfaring fra blant annet Forum for utvikling og miljø, De nasjonale forskningsetiske komiteer og UNESCO. Hun har internasjonal organisasjonserfaring fra menneskerettighetsorganisasjonen FIAN (for retten til mat) og den europeiske miljøorganisasjonen EYFA.

Geir Storli Jensen, 1989, Grünerløkka

Geir er 26år, og jobber i bistandsorganisasjonen KFUK-KFUM Global. Han har vært aktiv i De Grønne siden 2011, og sitter nå i styret i Grünerløkka MDG. Tidligere har han bl.a. vært leder i Oslo Grønne Studenter og jobbet som valgkampkoordinator i Grønn Ungdom. Av politiske interessefelt er han spesielt opptatt av klimapolitikk, bistand- og utenrikspolitikk og friluftsliv.

Isa M. A. Isene, 1992, St.Hanshaugen

Isa er 23 år og født og oppvokst i Oslo. Hun har vært engasjert i forskjellige steder i Miljøpartiet De Grønne siden 2011, og er i dag generalsekretær i Grønn Ungdom og nestleder i bydelsutvalget på St. Hanshaugen. Ved siden arbeidet i partiet, er hun konsertarrangør i OsloFOLK på Riksscenen for folkemusikk og folkedans. Hun har bakgrunn i kulturforvaltning med bachelorgrad i folkemusikk fra Høgskolen i Telemark og et halvt år med globale miljøstudier i Ghana.

Nora Jungeilges Heyerdahl, 1999, Nordre Aker (Grønn Undom)

Nora Heyerdahl er 16 år, oppvokst på Tåsen og elev på Oslo Katedralskole. Hun og sitter i sin andre periode i fylkesstyret til Oslo Grønn Ungdom, hvor hun er en sentral drivkraft. Nora har gjennom sitt engasjement i Grønn Ungdom involvert seg og bidratt mye. Hun brenner spesielt for skeives rettigheter og kampen for å få ned klimagassutslippene her hjemme.

Varaer

Børge A. Roum

Se informasjon under styret

Siri Klemetsaune, 1982, Gamle Oslo

Siri er 33 år gammel, opprinnelig fra Trondheim og har bodd på Grønland i Oslo siden 2008. Hun har en Mastergrad I Biomedisin og jobber til daglig med kontroll av vaksiner. Hun har en vitenskapelig tilnærming til politikken noe som fører klimautfordringer høyt oppe på agendaen. Har vært medlem av MDG siden Juli 2015 og var aktiv under valgkampen. Lokalpolitisk mest opptatt av bilfritt sentrum inkl. god luftkvalitet, sosialt entreprenørskap og et generelt bærekraftig forbruk.

Kristian Vea, 1985, Grünerløkka

Beskrivelse kommer

Svein-Magne Gjessing, 1973, Vestre Aker

Svein Magne er 42 år og jobber i Norsk Friluftsliv samtidig som han tar en mastergrad i naturbasert reiseliv. Han har vært frivillig for MDG i valgkampen og jobbet blant annet med stands og aksjoner. Han har også erfaring fra befalsopplæring i forsvaret og er opptatt av både bærekraftig utvikling og bærekraftig rekruttering til organisasjoner.