Årsmøte 2015

Tid: Lørdag 21. februar 9-18, med sosialt opplegg på kvelden og søndag 22. februar 8.45-15

Sted: Persbråten videregående skole, i nærheten av Hovseter T-banestasjon

Programmet er vedtatt, endelig versjon legges ut så fort som mulig.

Andre saker

Lurer du på noe? Sjekk «ofte stilte spørsmål» nederst på sida, eller kontakt nestleder på torkilv@gmail.com.

Dagsorden med tidsplan:

Lørdag 21. februar
08.45: Registrering åpner
09.00:  Lurer du på hvordan et årsmøte fungerer? Kurs i årsmøte!

09.30: Åpning av møtet og konstituering

– Her vedtar vi ordstyrer, referent, protokollunderskrivere, redaksjonskomité og møteregler (forretningsorden).

10.00: Programkomiteen introduserer om sitt arbeid med programmet med mulighet for oppklarende spørsmål

10.30: Programdiskusjon del 1, kapittel for kapittel
11.15: Lunsj med inspirasjonsforedrag/hilsningstaler
12.30: Programdiskusjon del 2, kapittel for kapittel
18.00: Estimert møteslutt

19-21.30 : Middag og underholdning for alle som vil

Søndag 8. februar:

8.00: Redaksjonskomiteens innstilling er klar og gjort tilgjengelig
8.45: Åpning av møtet for søndag
9.30:  Redaksjonskomiteen for programmet avklarer uklarheter i innstillingen
9.45: Avstemming over programmet
11.15: Årsrapport, regnskap, valg av revisor og budsjett

11.45: Lunsj

12.30: Valg av styre og valgkomité
13.15: Innmeldte saker

14.30: Avslutting av møtet

15.00: Estimert møteslutt

Hvem har stemmerett på årsmøtet?

Stemmerett og forslagsrett på årsmøtet har alle medlemmer av Oslo MDG som er registrert som betalende medlemmer for inneværende kalenderår i Oslo MDGs medlemsregister. NB: For nye medlemmer må kontingenten være betalt senest 4 uker før årsmøtet. For eldre medlemmer må kontingenten være betalt innen forfallsdato for utsendelsen av kontingenten i januar, eller senest 4 uker før årsmøtet.

Når kommer sakspapirer?

Endelige sakspapirer ble sendt ut to uker før møtehelgen. Nå finner du dem alle i dette samledokumentet.

Hvordan foreslår jeg endringer i sakene?

Du kan melde inn endringsforslag i forkant av møtet ved å bruke dette skjemaet. Har du et endringsforslag må du også begrunne det ved å holde et innlegg om det på årsmøtet.

Du kan se endringsforslag som har kommet inn her.

Merk at fristen for endring av Oslo MDG sine vedtekter og innmelding av nye saker har gått ut.

Kan jeg foreslå en kandidat til styret eller valgkomite?

Forslagsfristen til komiteene gått ut. Men du kan fremme alternative kandidater på årsmøtet, bruk dette skjemaet til det.

Hvordan melder jeg opp en sak til årsmøtet?

Fristen for å melde opp en sak til årsmøtet har gått ut. I henhold til vedtektene skal saker fremmes til styret innen fire uker før årsmøtet. For sent innkomne forslag kan behandles kun hvis årsmøtets flertall ønsker det.