Årsmøte 2015: Innstilling til styre og valgkomité

Innstilling til styre fram til årsmøte 2016

Valgkomiteen i Oslo MDG innstiller følgende styret for 2015:

Torkil Vederhus, Leder (ny som leder, gjenvalg til styret)

Julie Ness, Nestleder (ny som nestleder, gjenvalg til styret)

Harald Nissen, Styremedlem (ny som styremedlem, gjenvalg til styret)

Elsa-Britt Enger, Styremedlem (gjenvalg)

Stig Rygh-Johansen, Styremedlem (gjenvalg)

Einy Langmoen, Styremedlem (ny, opprykk fra varamedlem)

Vegard Setrom,Styremedlem/Kasserer, (ny, opprykk fra varamedlem)

Varamedlemmer:

Solveig Arnesen, 1. vara (ny, tidligere styremedlem)

Børge Roum, 2. vara (ny)

Isa Isene, 3. vara (ny)

Gerrit Mosebach, 4. vara (ny)

Kristian Normand, 5. vara (gjenvalg)

Valgkomiteen har bestått av Lillian Bredal Eriksen, Kristian Vea, Hulda Holtvedt og Hans A. Borgen (leder)

Innstilling til valgkomite fram til årsmøte 2016

Nominasjonskomitéen valgt på forrige årsmøte innstiller på valgkomité for påfølgende år.

Kristin Viko Rasmussen Sagene Leder
Finn Dyrkorn Stovner
Rasmus Reinvang Grünerløkka
Hanne Gustavsen Vestre Aker
Demmelash Mengistu Bjerke
Kristian Vea (gjenvalg) Grünerløkka 1. vara
Marie Storli  Gamle Oslo (GU) 2. vara
Martin Nielsen Gamle Oslo  3. vara